RadioVaticana.va

   23. 10. 2017

RSS  RSS zpráv  Podcast denní­ch pořadů       

Hlavní­ stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.3497
Poslechem z webových stránek.2262
Četbou textů na webových stránkách.4032
Poslechem i četbou.2343


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání­

Odkazy


Zasílání­ novinek

Nejčtenější­

Papež: Obavám se, že jsem špatně interpretován; podstupuji pastorační riziko

Papež: Říkáme si křesťané, ale nevěříme v Boha ani v člověka

Setkání pro katolíky „v neregulérní“ situaci
Eeská provincie Tovaryšstva Ježíšova

Res Claritatis

Vysokoškolské katolické hnutí Eeská republika

Pastorace na webuKatolik.cz

KTF UK

Stránky pro animátory senioru

Návštěva papeže v České republice

 
Svatý otec

 Promluvy 

18.8.2011 

Mladí přijeli sdílet zkušenost víry

Benedikt XVI. na uvítanou, Madrid

Česká sekce RV

Veličenstvo,
Pane kardinále, arcibiskupe Madridu,
Páni kardinálové,
Ctihodní bratři v biskupské a kněžské službě,
Vážení představitelé státu, kraje a města
Drazí bratři a sestry z Madridu a celého Španělska,

Veličenstvo, děkuji Vám, že jste mne spolu s královnou přišli přivítat, i za Vaše laskavá a milá slova na uvítanou. Slova, která ve mně oživují nezapomenutelné projevy sympatií, kterých se mi dostalo během mých předchozích návštěv Španělska a zejména během mé nedávné cesty do Santiaga de Compostela a Barcelony. Co nejsrdečněji zdravím všechny přítomné tady v Barajas i ty, kteří sledují tuto ceremonii prostřednictvím rádia a televize. S velkou vděčností chci zmínit také ty, kteří v církevním i občanském prostředí s tak obrovským úsilím a obětavě přispěli svým nasazením a svou prací k tomu, aby se tyto Světové dny mládeže v Madridu mohly zdárně konat a přinést hojné plody.

Rád bych také poděkoval z celého srdce za pohostinnost mnoha rodin, farností, kolejí a dalších institucí, které přijali mladé lidi přicházející z celého světa nejprve v různých regionech a městech Španělska a nyní v Madridu, tomto velkém a kosmopolitním městě, jehož brány jsou stále otevřeny.

Jsem tady, abych se setkal s tisíci mladých lidí z celého světa, s katolíky, stoupenci Krista nebo těmi, kteří hledají pravdu, dávající pravý smysl jejich existenci. Přicházím jako Petrův nástupce, abych utvrdil všechny ve víře a prožil několik dní intenzivní pastorační činností, abych hlásal, že Ježíš Kristus je Cesta, Pravda a Život, abych dal podnět k budování Božího království ve světě i mezi námi; abych povzbudil mladé lidi k osobnímu setkávání s přítelem Kristem, aby tak zakořenili v jeho Osobě a stali se jeho věrnými učedníky a odvážnými svědky.

Proč a za jakým účelem přišlo toto množství mladých lidí do Madridu? Třebaže odpověď by měli dát především sami mladí, lze se snadno domyslet, že touží slyšet Boží Slovo, jak stojí v mottu těchto Světových dnů mládeže, aby stavěli na Kristu a byli pevní ve víře.

Mnozí z nich slyšeli hlas Boží, možná jen jako lehký vánek, který je pobídl hledat jej usilovněji a sdílet s druhými zkušenost síly, kterou má Boží hlas v jejich životě. Tento objev živého Boha oživuje mládež a otevírá její oči k výzvám světa, ve kterém žije, včetně jeho omezení a možností. Mladí vidí vládnoucí mělkost, konzumismus a poživačnost, tolikerou banalizaci sexuality, tolikerý nedostatek solidarity, tolikerou korupci. A vědí, že bez Boha by bylo stěží možné čelit těmto výzvám, být opravdu šťastní a vkládat veškeré svoje nadšení do uplatňování autentického života. S Ním po boku se jim však dostane světla na cestu i důvodů k naději, aniž by ustupovali od svých nejvznešenějších ideálů, které budou motivovat jejich velkorysé úsilí při budování společnosti, v níž je respektována lidská důstojnost a skutečné bratrství. Tady, v těchto Dnech, mají přednostní příležitost spojovat svá očekávání, vzájemně si vyměňovat bohatství svých kultur a zkušeností, vzájemně se povzbuzovat na cestě víry a života, v němž se někteří možná cítí osamoceni nebo zneuznáni ve svém každodenním prostředí. Avšak nikoli, nejsou osamoceni. Mnozí jejich vrstevníci sdílejí jejich touhy a s důvěrou v Krista vědí, že mají budoucnost skutečně před sebou a nebojí se rozhodujících závazků, které dávají platnost celému životu. Je proto mou nezměrnou radostí je slyšet, modlit se s nimi a slavit eucharistii spolu s nimi. Světové dny mládeže nám přinášejí poselství naděje, jako šum svěžího a čistého vzduchu obnovného vanutí, které nás naplňuje důvěrou při pohledu na zítřek církve a světa.

Zajisté nechybějí těžkosti. Přetrvávají napětí a střety na mnoha místech světa je prolévána krev. Spravedlnost a nejvyšší hodnota lidské osoby jsou snadno podrobovány sobeckým, materialistickým a ideologickým zájmům. Ne vždy je náležitě respektováno životní prostředí a příroda, kterou Bůh stvořil s tolikerou láskou. Mnozí mladí hledí s obavami do budoucnosti, protože hledají důstojnou práci nebo o ni přišli anebo není jistá a stálá. Jiní potřebují být varováni, aby nepadli do osidel drog, anebo mají zapotřebí účinné pomoci, pokud do nich bohužel upadli. Nemálo jich v důsledku víry v Krista trpí diskriminacemi, které přecházejí k otevřenému či skrytému pohrdání a pronásledování, ke kterému dochází v různých regionech a zemích. Cílem pronásledování je přimět je, aby se od Něho vzdálili, jsou zbavováni znamení Jeho přítomnosti ve veřejném životě dokonce i zamlčováním jeho svatého Jména. Já však přicházím, abych řekl mladým lidem s celou silou svého srdce: nic a nikdo vám neodejme pokoj, nestyďte se za Pána. On se neváhal stát jedním z nás a zakoušet naše protivenství, aby nás dovedl k Bohu a tak nás zachránil.

V této souvislosti je naléhavě třeba pomáhat mladým Ježíšovým učedníkům, aby zůstali pevní ve víře a vzali na sebe úžasné dobrodružství ji hlásat a otevřeně dosvědčovat vlastním životem. Vydávat odvážné svědectví naplněné láskou k bratru, zároveň rozhodné a rozvážné, bez ukrývání vlastní křesťanské identity v ovzduší uctivého soužití s jinými legitimními postoji a zároveň vyžadovat patřičný respekt k tomu svému.

Veličenstvo, ještě jednou děkuji za Vaše milé přivítání. Rád bych vyjádřil také svou úctu a blízkost všem národům Španělska, stejně jako svůj obdiv k této zemi tak bohaté dějinami a kulturou, životností své víry, která přinesla tolik plodů v mnoha svatých a světicích všech dob, v mnoha mužích a ženách, kteří opustili svou vlast, aby nesli evangelium do všech koutů světa, a v tolika přímých, solidárních a dobrotivých lidech na celém jejím území. Je to obrovský poklad, který zajisté stojí za to uchovávat konstruktivním postojem k obecnému dobru dneška, a nabízet tak do budoucna zářivý horizont novým generacím. Třebaže v současnosti existují důvody ke starostem, u Španělů převládá touha je překonat svým charakteristickým dynamismem, k němuž značně přispívají jejich hluboké křesťanské kořeny, jež přinesly tolik plodů v minulých staletích.

Předem co nejsrdečněji zdravím všechny drahé španělské a madridské přátele a ty, kteří přišli z jiných zemí. V těchto dnech s vámi budu spojen a budu mít na mysli všechny mladé lidi, zejména ty, kteří procházejí zkouškami nejrůznější povahy. Svěřuji toto setkání Nejsvětější Panně Marii a přímluvě svatých ochránců těchto Dnů a prosím Boha, ať synům i dcerám Španělska stále žehná a chrání je. Děkuji.

Přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Promluvy

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
22.8.11 Rozloučení Benedikta XVI. se Španělskem
21.8.11 Kristova milost odstraňuje hranice
20.8.11 Utrpení druhých nás otevírá ke spáse
10.11.10 Ze Španělska naděje pro Evropu
8.11.10 Setkání víry a světskostiHlavní­ stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2017 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Pavel Brestovský.

 
Záznam aktuálního pořadu ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Papež: Platit daň není modloslužebný úkon

Papež ke kněžím na postgraduálním studiu: Nepodlehněte akademismu a kariérismu

Svatý otec: Neupadejme do neopelagianismu nevěřícího v sílu svátostí

Noví blahoslavení mučedníci ze Španělska 1936-37

Patriarcha Bartoloměj: Františkův pontifikát je radikální

Neosočujme druhé, ale učme se moudrosti sebeobvinění

Papež: Když převládne zisk, z demokracie se stává plutokracie

Vatikán podporuje obnovu Ninivské planiny

Analyzovat encykliku Humanae vitae metodou Amoris letitia

Patriarcha Sako: Chránit člověka je přednější než ropné studny

Biskupové V4: Za Evropu a za pomoc blízkovýchodním uprchlíkům k návratu do vlasti

Pastýři církve potřebují modlitbu, aby neodstraňovali klíč k poznání

 Nově na webu
Svatý otec: Klást proti sobě Boha a císaře je fundamentalistický postoj

Publicistika (Komentáře "Církev a svět"): O volbách a „podpoře“ papeži Františkovi

Publicistika (Reportáže, reflexe, sloupky): Libanonský cedr - 100 let Orientálu

Rozhovory: Caravaggio zevnitř

Homilie: O Crux, Ave Spes Unica

Archiv zpráv říjen 17
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Starší zprávy >

Náš tip

Adolescence není patologie

Potřebujeme tvůrce pokoje, nikoli provokatéry konfliktů

Růst víry v kněžském životě