Jmenováni členové Papežské akademie Pro život

13.6.2017 

Svatý otec František v polovině května jmenoval na příští pětiletí 45 řádných a pět čestných členů Papežské akademie Pro Vita poté, co vloni schválil její nový statut. Na dlouhém seznamu, který dnes zveřejnilo tiskové středisko Svatého stolce, je také jméno českého psychologa PhDr. Jaroslava Šturmy. Ředitel Dětského centra Paprsek, denního stacionáře pro děti s kombinovaným postižením, a vyučující na katedře psychologie Filozofické fakulty UK již v dřívější době působil jako řádný člen Papežské akademie. Další noví či staronoví akademici pocházejí ze 27 zemí a zastupují vrcholnou vědeckou úroveň v různých oborech. Je mezi nimi také několik nekatolíků, příslušníků jiných náboženství a nevěřících. Dodejme, že obnovená Papežská akademie Pro život pod vedením svého předsedy, arcibiskupa Vincenza Paglii, zahájí oficiálně svou činnost při řádném plenárním zasedání v říjnu tohoto roku (5.-7.10.).

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2017 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.