Kardinál Farrell: společnost už nepodporuje rodiny, nýbrž jednotlivce

19.9.2017 

Nový vatikánský úřad pro laiky, rodinu a život má za sebou první rok existence. Jak přiznává jeho prefekt, kardinál Kevin Farrell, rozsah kompetencí je velice široký. On sám potřeboval celý rok na to, aby se seznámil s obšírnou činností papežských rad pro laiky a rodinu, z jejichž spojení vzešel nový úřad. Poukazuje zároveň na novátorskou ideu papeže Františka připojit k těmto agendám také obranu života. Ve Vatikánu už existuje Papežská akademie Pro Vita, která se zabývá těmito otázkami po vědecké stránce. Papež František však klade důraz na pastorační přístup.

Kardinál Farrell přiznává, že se mu nepodařilo doposud nalézt kompetentní kandidáty na místo podsekretářů úřadu, kteří se budou zabývat jeho jednotlivými sekcemi a mají být laici. Kardinálu Farrellovi záleží také na mezinárodním charakteru tohoto úřadu, a proto vyhledává kandidáty mimo italské prostředí.
Úkoly, které Svatý otec postavil před tento úřad, jsou však velmi naléhavé. Volá po novém zaangažování laiků a změně přístupu světa i církve k rodině. Hovoří kardinál Farrell:

„Musíme si přiznat, že v současném světě existují po této stránce vážné problémy. Všichni to chápou. Počínaje od nepokrytého individualismu, který znemožňuje komunikaci mezi dvěma lidmi, protože každý žije pouze pro sebe, a nátlakem vyvíjeným na rodinu konče. Byť by šlo jen o ekonomický. Obecně vzato, naše společnost už nepodporuje rodinný život. Naše hospodářství nepodporuje rodinu. Rodina je ponechána sama sobě. Byly doby, kdy podpora rodinného života byla prioritou číslo jedna. Dnes už tomu tak není. Dnes podporujeme jednotlivce. Manželství je tvou individuální volbou. – A tento názor je závažnou chybou, které se všichni dopouštíme,“

řekl Vatikánskému rozhlasu kardinál Farrrell.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2017 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.