Svatý otec potvrdil zásadu nulové tolerance v případech zneužívání nezletilých

21.9.2017 

Zajištění bezpečnosti nezletilých je evangelijní poselství, které nám dnes svěřuje Pán Ježíš Kristus – napsal Svatý otec v textu, který osobně předal členům Komise pro ochranu nezletilých při jejich dnešní audienci. Hned v prvních slovech papež František opět promluvil o tom, jak hluboce ho rmoutí případy zneužívání. „Pohoršení sexuálního zneužívání je totiž strašnou prohrou celého lidstva. Dopadá na tolik bezbranných dětí, mladých i dospělých ve všech zemích a společnostech. Velmi bolestnou zkušeností byl rovněž pro církev,“ řekl František.

Papež přiznal, že obzvláště zahanbující je zneužívání spáchané duchovními, kteří by se měli těšit největší důvěře. „Je třeba jasně říci, že sexuální zneužívání je strašlivým hříchem, naprosto neslučitelným s tím, co nás učí Kristus a církev,“ zdůraznil Svatý otec.

František připomněl svá osobní setkání s oběťmi, při nichž mohl vyslechnout jejich vyznání o důsledcích zneužití. Dodal, že tato setkání nás upevňují v předsevzetí učinit všechno, co je v naší moci, aby toto zlo bylo vykořeněno. „Proto také dnes potvrzuji, že církev na všech úrovních odpoví aplikování přísnějších procedur vůči těm, kdo se zpronevěřili svému povolání a dopustili se zneužívání na Božích dětech,“ zdůraznil papež. Připomněl, také, že disciplinární opatření schválená místními církvemi se mají uplatňovat vůči všem lidem zaměstnaným v církevních institucích. Zásadní odpovědnost spočívá na biskupech, kněžích a řeholnících, na těch, kdo byli povolání dát svůj život do služby, což zahrnuje také bdělou ochranu všech bezbranných dětí, mladých i dospělých. „Proto také církev neodvolatelným způsobem a na všech úrovních usiluje o uplatňování zásady nulové tolerance v případech sexuálního zneužívání nezletilých,“ zdůrazňuje papež František.

V tomto kontextu připomněl také Motu proprio vydané z podnětu Papežské komise na ochranu nezletilých, postihující ty biskupy a vyšší řeholní představené, kteří nedostáli svým povinnostem v oblasti ochrany nezletilých. Papež poděkoval komisi také za úsilí o to, aby všechny místní církve přijaly nezbytná opatření, a vyjádřil potěšení nad tím, že v mnoha zemích byl ustanoven zvláštní den modliteb a dialogu s oběťmi zneužívání. Jak Svatý otec v závěru dodal, církev musí být pro všechny a zejména pro trpící místem lítosti a soucitu.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2017 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.