Smlouva o působení jezuitů ve vatikánských médiích

21.9.2017 

Sekretariát pro komunikaci a Tovaryšstvo Ježíšovo dnes uzavřeli dohodu o dalším působení jezuitů ve vatikánských médiích. Smlouvu podepsal prefekt nového úřadu sdružujícího vatikánské sdělovací prostředky mons. Dario Edoardo Viganò a P. Juan Antonio Guerrero Alves, delegát generálního představeného Tovaryšstva Ježíšova.

Jak připomněl mons. Viganò, k podpisu dochází krátce po stoletém jubileu o. Stefanizziho SJ, který byl ředitelem Vatikánského rozhlasu v době II. Vatikánského koncilu. „Tato událost musela být převyprávěna pro lidi, kteří neuměli latinsky a nevyznali se v teologii. Z tohoto hlediska tedy P. Stefanizzi vycházel ze vzorce „user first“, totiž z přednostní pozornosti k těm, kdo z informací budou těžit, což je také dnes jádrem reformy vatikánských médií, jak si ji přeje papež František,“ komentoval novou smlouvu prefekt Sekretariátu pro komunikaci.

Mons. Viganò vyjádřil za sebe i za úřad, v jehož čele stojí, vděčnost Tovaryšstvu Ježíšovu, které se podílelo na rozlišování a novém promýšlení přitomnosti jezuitů, nyní už nikoli v rámci Vatikánského rozhlasu, nýbrž v daleko širší struktuře. Na základě podepsané dohody se Tovaryšstvo dává k dispozici k této službě ve smyslu apoštolského poslání ve světě médií. Mons. Viganò tlumočil rovněž vděčnost a spokojenost papeže s touto novou formou spolupráce v rámci reformního procesu římské kurie. Jak dodal, jde o projev poslušnosti Svatému otci podle kritérií, která určil. „Nová spolupráce přinese mnoho ovoce, protože život ve službě církvi přesahuje osobní uspokojení. Služba přesahuje každého z nás a lze si jen přát, abychom prožívali své povolání „na Boží způsob“. Nebuďme pouhými profesionály, nýbrž dobrými profesionály proměněnými zkušeností s Božím tajemstvím,“ vybídl prefekt Sekretariátu pro komunikaci.

„Časy se mění,“ reagoval na novou dohodu jezuitský delegát o. Guerrero. „K povolání Tovaryšstva Ježíšova patří služba církvi tak, jak si to církev žádá. Náš příspěvek v oblasti komunikací nás těší, protože tak můžeme přispívat k reformám, jaké si přeje Svatý otec.“

Johana Bronková

Copyright © 2003-2017 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.