Boj s mafií se pojí k problematice finančnictví, které opanovalo demokracii, řekl papež

21.9.2017 

Přesně sedmadvacet let od vraždy Božího služebníka, sicilského soudce Rosaria Livatina (3.10.1952-21.9.1990), papež František přijal členy italské Parlamentní protimafijní komise spolu s jejich rodinami a spolupracovníky. Jednalo se o vůbec první oficiální vatikánské setkání se Svatým otcem za více než padesát let existence této vyšetřující komise, složené z 25 poslanců a 25 senátorů. Papež v jeho úvodu kromě již zmíněného soudce, u něhož probíhá beatifikační proces, připomenul další dva jeho kolegy – Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina, které Cosa nostra zabila v roce 1992 a kteří jsou považováni za nejvýznamnější postavy boje s mafiózními organizacemi na italské i mezinárodní úrovni. Římský biskup dále podotkl, že v přípravě na dnešní audienci mu myslí procházely některé evangelní výjevy, ve kterých lze bez námahy rozpoznat známky morální krize, jíž procházejí dnešní lidé a instituce. Upozornil na aktuální pravdu Ježíšových slov: „Z nitra, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost. Všechno to (…) člověka poskvrňuje (Mk 7,20-23).

“Výchozím bodem vždy zůstává lidské srdce, jeho vztahy a náklonnosti. Nikdy nebude postačovat naše bdělost nad touto propastí, která člověka vystavuje pokušením oportunismu, lsti a podvodu, které jsou ještě nebezpečnější, pokud člověk odmítá zpochybnit sám sebe. Jestliže se někdo uzavře do soběstačnosti, snadno dospěje k sebezalíbení a nárokuje si normování všeho a všech. Známkou toho je také vychýlení politiky, podřízené dílčím zájmům a neprůhledným dohodám. Tehdy dochází k potlačení svědomí, banalizaci zla, zaměňování pravdy se lží a profitování z politicky zodpovědného postavení, které dotyčný zastává.“

Autentická politika, která je význačnou formou lásky, naopak pracuje na zajištění nadějeplné budoucnosti a důstojnosti každého jedince. Boj proti mafii tudíž považuje za prioritní, pokračoval papež. Za tímto účelem, dodal, je rozhodující vystupovat proti korupci jako živné půdě, ve které se mafiózní organizace snadno ujímají a rozvíjejí.

“Korupce vždy najde způsob, jak sama sebe ospravedlnit a projevovat se jako normální okolnost, vychytralé řešení, či cesta k dosažení vlastních cílů. Je povahou nakažlivá a parazitující, protože se nesytí tím, co dobrého vyrábí, nýbrž tím, co odcizuje a loupí. Je to jedovatá bylina, která ruší prospěšnou konkurenci a vzdaluje investice. Korupce je v podstatě habitus, vybudovaný na modloslužbě peněz a na komercializaci lidské důstojnosti, proti kterému je nutné zasáhnout neméně důraznými opatřeními, než jaká se předpokládají pro boj s mafií.“

Zápas s mafií neobnáší pouze její potlačování, nýbrž také ozdravení a přeměnu kriminálních organizací, což vyžaduje úsilí na dvou úrovních, řekl dále papež František. První je politická, která by měla prosazovat větší sociální spravedlnost, to znamená pracovní příležitosti, bydlení, vzdělání a zdravotnickou péči v oblastech, kde se mafiózní klany v otázce práv a příležitostí nabízejí jako alternativní systém. Druhá rovina je ekonomická a vyžaduje nápravu či zrušení mechanismů, které vedou k sociální nerovnosti a chudobě.

“Dnes již nelze mluvit o boji s mafií, aniž bychom nadnesli obrovský problém finančnictví, které opanovalo demokratická pravidla a díky kterému kriminální organizace investují a znásobují své beztak nemalé příjmy plynoucí z obchodování s drogami, zbraněmi, lidmi, či ze spalování toxických odpadů, ovlivňování významných stavebních výběrových řízení, hazardu a vyděračství.“

Zdůraznil papež s poukazem na další rovinu, která je neméně nezbytným předpokladem obou jmenovaných, tedy politické a ekonomické. Řeč je o budování nového občanského vědomí, které jako jediné může vést ke skutečnému osvobození od mafií.

“Je opravdu zapotřebí vychovávat druhé a sami sebe k trvalé bdělosti nad sebou i kontextem, ve kterém žijeme, čímž se zostřuje povědomí o korupčních jevech. Zároveň tak pracujeme na novém stylu občanství, který zahrnuje péči o druhé, odpovědnost za ně a obecné dobro.“

V závěru papež ocenil italské protimafijní zákonodárství, které mimo jiné navrací do sociálního užití majetek konfiskovaný mafii, a vyzval k pomoci lidem, kteří se rozhodnou spolupracovat se spravedlností. Jak řekl, jsou to zejména ženy a matky, které odmítnou kriminální logiku a touží po lepší budoucnosti pro své děti a které je nutné chránit před pomstou a vydíráním.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2017 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.