Papež: Logika lásky osvobozuje od předsudku zasloužené odměny

24.9.2017 

Na Svatopetrské náměstí přišlo před polednem asi 30 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Svatého otce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Petrův nástupce komentoval podobenství o dělnících na vinici z evangelia 25. neděle liturgického mezidobí (Mt 20,1-16) a v samotném závěru řekl:

Tímto podobenstvím chce Ježíš otevřít naše srdce logice Otcovy lásky, jež je zdarma daná a štědrá. Jde o to nechat se udivit a žasnout nad „myšlenkami“ a „stezkami“ Boha, který – jak podotýká prorok Izaiáš – nejsou našimi myšlenkami a našimi stezkami (srov. Iz 55,8). Lidské smýšlení je často poznamenáno sobectvím a vypočítavostí a naše neprůchodné a křivolaké stezky nejsou srovnatelné se širokými a přímými cestami Páně. On prokazuje milosrdenství – nezapomínejme na to. Je milosrdný – velkoryse odpouští, je plný stědrosti a dobroty, kterou zahrnuje každého z nás. Všem otevírá neohraničená území svojí lásky a milosti, jež jedině mohou naplnit lidské srdce radostí.
Ježíš nás chce přimět, abychom vzali v úvahu pohled onoho hospodáře, pohled, kterým se dívá na každého z dělníků čekajících na práci a najímá je, aby šli pracovat na jeho vinici. Je to pohled plný pozornosti a laskavosti, je to pohled, který povolává a vybízí k pozvednutí se a vydání se na cestu, protože chce pro každého z nás život, chce život plný, uchvácený a zachráněný z prázdnoty a netečnosti. Bůh nikoho nevylučuje, a chce, aby každý dosáhl svojí plnosti. Toto je láska našeho Boha, našeho Boha, který je Otcem.
Nejsvětější Maria ať nám pomáhá, abychom ve svém životě přijímali logiku lásky, která nás osvobozuje od předsudku zasloužené Boží odměny a od negativního soudu o druhých.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy promluvy před ANGELUS je ZDE

Po hlavní promluvě papež František obrátil pozornost ke včerejší beatifikaci prvního rodilého občana USA, mučedníka z Guatemaly z roku 1981:

Včera v Oklahoma City (USA) byl blahořečen Stanley Francis Rother, kněz a misionář, zabitý z nenávisti k víře, protože hlásal evangelium a usiloval o lidské povznesení těch nejchudších v Guatemale. Jeho heroický příklad ať nám pomáhá být odvážnými svědky evangelia, abychom se zasazovali o důstojnost člověka.

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně Petrův nástupce všem požehnal.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2017 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.