Papež: Láska k bližním překonává rozdíly a sociální napětí

25.9.2017 

Začátek pracovního týdne strávil papež František s hosty ze Švýcarska – v Konzistorním sále Apoštolského paláce přijal padesát dobrodinců dvou nadací, které hmotně a odborně podporují švýcarskou gardu. Jejich členové přijeli do Říma v souvislosti s otevřením nové operativní centrály papežovy ochranky, na jejíž vybudování štědře přispěli. Papež vyslovil uznání za jejich návštěvu, která připadla na den liturgické památky sv. Mikuláše z Flüe (25. září v Německu a Švýcarsku), poustevníka a švýcarského národního patrona, od jehož narození letos uplynulo šest set let.

“Svou činností vyjadřujete komunitárního a solidárního ducha, který je typický pro přítomnost katolíků ve společnosti. Tento postoj vychází z evangelního přikázání lásky k bližnímu a přispívá k překonání rozdílů a sociálního napětí mezi různými skupinami. Svým dílem tudíž konkrétně dosvědčujete evangelní ideály a ve švýcarském společenském kontextu jste vzorem bratrství a sdílení.“

Láska k bližnímu se shoduje s Kristovým posláním a vzorem, pokud se zakládá na pravé lásce k Bohu, pokračoval Svatý otec. Pouze takto křesťan svou obětavostí přivádí druhé lidi k zakoušení prozřetelnostní něhy nebeského Otce.

“Pokud chceme dávat lásku bratrům, je nutné ji čerpat z výhně Boží lásky, prostřednictvím modlitby, naslouchání Božímu slovu a pokrmu svaté eucharistie. Jestliže si uchováme tyto duchovní opěrné body, můžeme jednat v logice nezištnosti a služby.“

Připomenul papež František členům nadace na podporu švýcarských gardistů a ocenil diskrétní, profesionální a velkorysou přítomnost těchto mladých mužů, kteří se rozhodují strávit několik let svého mladého života ve službě církvi a Svatému stolci.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2017 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.