Současný styl návštěv ad limina posiluje biskupskou kolegialitu

26.9.2017 

Od návratu z apoštolské cesty do Kolumbie papež František pokračuje v přijímání biskupů různých zemí v rámci pravidelných návštěv ad limina, které se opakují vždy po pěti letech. Během září se ve Vatikánu vystřídaly biskupské konference Hondurasu, Nikaraguy, Bolívie a Ekvádoru. Setkání se Svatým otcem se přitom odehrávají v novém Františkově stylu – tedy bez formálních promluv a naopak v několikahodinovém hovoru o reálných problémech i radostech dané místní církve. To však neznamená, že by se jednalo pouze o nezávaznou družnou debatu. Jak poznamenávají zúčastnění biskupové, papež se na setkání svědomitě připravuje, protože jeho otázky mířící na situaci místních církví jsou nejenom relevantní, nýbrž také věcně podložené. Pro naše mikrofony popisuje setkání s ekvádorskými biskupy o. Juan Carlos Garzón, sekretář pro nauku církve ekvádorské biskupské konference.

“Papež nás krátce pozdravil, pak promluvil předseda biskupské konference a potom papež nadnesl několik témat, ke kterým se biskupové mohli upřímně vyjádřit. V závěru papež odpovídal na otázky a v některých případech také řekl: Nevím, vyřešte to sami. Mluvilo se o bratrství mezi biskupy nebo o evangelizaci kultury, vzhledem k domorodým komunitám, které žijí v Ekvadoru. Papež nám řekl, že do jiné kultury se vstupuje nejprve nasloucháním, osvojením jazyka, zapojením srdce. Byl to velmi jednoduchý dialog, který trval skoro tři hodiny. Dříve se ekvádorští biskupové s papežem setkávali po diecézích, nyní byli poprvé přítomni všichni biskupové společně, možná proto bylo setkání tak dlouhé. Vynikla tak biskupská kolegialita, protože také papež se cítil více biskupem. Když k němu přistoupil generální sekretář biskupské konference s dárkem – soškou spícího sv. Josefa, papež ho požádal, aby sošku požehnal. My jsme si naopak přáli, aby to udělal papež, ale on zvolil toto prosté gesto, aby nám řekl, že také papež je římský biskup, jako všichni ostatní biskupové.“

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2017 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.