Papež: Naděje není ctnost pro lidi s plným žaludkem

27.9.2017 

Na Svatopetrském náměstí se dnes dopoledne sešlo asi 20 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou katechezi Petrova nástupce. Generální audience byla zahájena čtením z prvního listu Timotejovi (4,7b-10) o tom, že cvičení ve zbožnosti je na rozdíl od tělesného cvičení užitečné ke všemu. „Tato nauka je spolehlivá a zaslouží si přijetí od všech – píše sv. Pavel a dodává, že „když o to zápasíme, je to proto, že jsme založili svoji naději na živém Bohu.“ Papež František vybral toto čtení ke katechezi, ve které v rámci cyklu o křesťanské naději pojednal o nepřátelích naděje. V závěru své promluvy, v níž citoval z díla francouzského básníka Péguyho Brána k tajemství druhé ctnosti, Petrův nástupce řekl:

Prázdnota v duši je nejhorší překážkou naděje. Je to riziko, o kterém nikdo nemůže říci, že se jej netýká, protože pokušení proti naději, může dolehnout i na ty, kdo se ubírají cestou křesťanského života. Starověcí mniši poukázali na tohoto nejhoršího nepřítele horlivosti. Říkali mu „polední démon“, který opotřebovává životní nadšení právě tehdy, kdy je slunce nejvýše. Toto pokušení nás zaskakuje tehdy, kdy jej nejméně očekáváme, dny se stanou monotónními a nudnými a zdá se, že žádná hodnota si nezaslouží námahu. Tento postoj se nazývá omrzelost, která nahlodává život zevnitř a nakonec z něho ponechá jen prázdnou skořápku.
Když k tomu dojde, křesťan ví, že je proti tomu třeba se postavit a nikdy pasivně nepřijímat. Bůh nás stvořil k radosti a štěstí a nikoli k lebedění si v melancholii. Proto je zapotřebí střežit vlastní srdce, odporovat pokušení ke sklíčenosti, které jistě nepochází od Boha. A tam, kde naše síly ochabnou, a boj proti skleslosti se stane obzvláště zavilým, můžeme se vždycky utéci k Ježíšovu jménu. Můžeme opakovat onu jednoduchou modlitbu, kterou nacházíme také v evangeliích a která je stěžejní v mnoha tradicích křesťanské spirituality: „Pane Ježíši Kriste, Synu živého Boha, smiluj se nade mnou hříšným!“. Krásná modlitba. „Pane Ježíši Kriste, Synu živého Boha, smiluj se nade mnou hříšným!“ Toto je modlitba naděje, protože se obracím k tomu, který může otevřít dveře dokořán, vyřešit problém a umožnit mi vzhlížet k horizontu naděje.
Bratři a sestry, nejsme sami, kdo bojujeme proti beznaději. Pokud Ježíš přemohl svět, je schopen přemoci v nás všechno, co odporuje dobru. Je-li Bůh s námi, nikdo nám nezcizí ctnost, kterou k životu potřebujeme absolutně. Nikdo nám naději neukradne. Jděme dál!

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy KATECHEZE je ZDE

Petrův nástupce v závěru generální audience znovu oslovil přítomné a přiblížil v katechezi zmíněnou kampaň Share the Journey, kterou dnes zahájila Caritas Internationalis:

S potěšením vítám představitele Charity, kteří přišli zahájit kampaň „Sdílejme cestu“. Vaše kampaň má krásný název. Sdílení cesty jsem chtěl zahájit touto audiencí. Vítám migranty, žadatele o azyl a uprchlíky, kteří spolu s pracovníky Italské Charity a dalších katolických organizací jsou znamením církve snažící se být otevřenou, inkluzivní a pohostinnou. Děkuji vám všem za vaši neúnavnou snahu. Už jste aplaudovali, ale oni všichni si opravdu aplaus znovu zaslouží. Svým každodenním nasazením nám připomínáte, že sám Kristus nás žádá, abychom přijímali svoje bratry a sestry migranty a uprchlíky se široce otevřenou náručí. Právě takto (gestikuluje papež). Je-li náruč otevřena, je připravena na upřímné, vroucí a přívětivé objetí, tak jako kolonáda tohoto náměstí, které představuje matku církev objímající všechny ve sdílení společné cesty. Vítám také představitele mnoha organizací občanské společnosti zapojených do pomoci migrantům a uprchlíkům, kteří spolu s Charitou vyjádřili podporu sběrem podpisů pod návrh nového zákona o migraci beroucího ohled na nynější kontext. Vy všichni jste vítáni.

Po společné modlitbě Otče náš papež všem požehnal.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2017 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.