Telegram papeže účastníkům zasedání CCEE

28.9.2017 

V hlavním městě Běloruska se v těchto dnech koná zasedání Rady evropských biskupských konferencí (CCEE). Je to vůbec poprvé, kdy se tato instituce, v níž je zastoupeno 45 zemí Starého kontinentu, schází v Bělorusku. Zasedání se koná u příležitosti dvou výročí, významných pro místní církev. Před 750 lety se objevuje první historická zmínka o Minsku v kronice Povesť vremennych let, kterou napsal mnich pečerského kláštera v Kyjevě a která líčí dějiny východní Evropy. A před 500 lety byla poprvé vytištěna Bible jakožto první kniha v běloruském jazyce.

Papež František zaslal prostřednictvím kardinála státního sekretáře účastníkům zasedání Rady telegram, ve kterém „povzbuzuje k dalšímu pokračování důležité pastorační spolupráce mezi různými zeměmi, k docenění růzností a rozvinutí iniciativ solidarity a bratrství.“ Svatý otec věří, že „toto setkání přispěje k upevnění svazků jednoty a společenství mezi evropskými biskupy a poskytne další a smělý impuls poslání církve v Evropě.“ V závěru telegramu adresovanému předsedovi Rady evropských biskupských konferencí, kardinálu Angelo Bagnascovi, Petrův nástupce vyjadřuje naději, že ze zasedání této Rady budou „mít prospěch zejména mladí lidé, kterým pomůže ve světle víry objevit vlastní povolání v křesťanském společenství a ve společnosti.“

Milan Glaser

Copyright © 2003-2017 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.