Pán vyslal anděle jako průvodce na našich životních cestách

29.9.2017 

Lidé a andělé mají totéž povolání – spolupracovat na záměru Boží spásy, stojí v dnešní vstupní modlitbě ze svátku sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela, kterou papež dále rozvinul při ranním kázání v Domě svaté Marty. Ve svém povolání jsme takříkajíc „bratři“, zdůraznil. Andělé stojí před Pánem, aby mu sloužili, chválili jej a nazírali slávu jeho tváře. Andělé jsou totiž velikáni kontemplace – nazírají Pána; slouží a nazírají. Pán je ale také vysílá, aby nás provázeli na cestách života.

Zejména Michael, Gabriel a Rafael zaujímají důležitou roli na naší cestě spásy, vysvětloval Svatý otec. Velikán Michael rozpoutává válku s ďáblem, velikým drakem, starým hadem, který škodí našim životům a svádí veškerou obydlenou zemi tak, jako svedl naši matku Evu přesvědčivými argumenty, aby nás pak – po našem pádu – obviňoval před Bohem.

“Jen to ovoce sněz! Prospěje ti to, hodně toho poznáš…Takto, jako had, začíná vábit a svádět…A když podlehneme, obžalovává nás před Bohem slovy: To je hříšník, je můj! Ono „je můj“ je to nejvlastnější ďáblovo slovo. Nejprve nás přemůže svými svody a pak nás před Bohem viní: Patří mi, beru si ho s sebou. Michael se s ním dává do boje, jak ho o to požádal Pán. Také nám, kteří svým životem putujeme k nebi, Michael pomáhá v tomto zápasu, abychom nepodlehli svodům.“

Obranný boj, který Michael vykonává pro nás a pro celou církev, se liší od Gabrielovy role. Tento druhý archanděl přináší dobré zprávy, připomenul papež. Přinesl zprávu o spáse Marii, Zachariášovi, Josefovi. Rovněž Gabriel s námi zůstává, ujistil Svatý otec. Pomáhá nám na cestě, když zapomínáme na Boží radostnou zvěst o tom, že Ježíš přišel za námi, aby nás spasil. Třetím andělem, kterého dnes oslavujeme, je Rafael, který s námi také kráčí, pokračoval papež. Měli bychom jej žádat, aby nás chránil před pokušením zmýlených kroků, vyzval dále. V závěru dnešní homilie papež František učil, jak se jednoduše modlit k našim druhům v Boží službě a průvodcům na cestě životem:

“Michaeli, pomoz nám v boji. Každý ví, s čím má dnes ve svém životě zápasit. Každý z nás ví, kde se svádí hlavní boj – ten, který může ohrozit spásu. Pomoz nám. Gabrieli, přinášej nám zprávy, přines nám radostnou zvěst o spáse, o Ježíši, který je s námi a spasil nás, dodávej nám naději. Rafaeli, vezmi nás za ruku a pomoz nám v chůzi, abychom si nespletli cestu a nezůstali stát. Ať stále kráčíme za tvé pomoci.“

Zakončil papež František dnešní ranní kázání v Domě svaté Marty.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2017 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.