Nezaměstnanost není pouhá statistika

1.10.2017 

Promluva papeže před modlitbou Anděl Páně, Boloňa

Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Zdravím vás všechny, představitele světa práce v jejích nejrozmanitějších výrazech. Mezi ně bohužel patří také ten negativní, kterým je obtížná a někdy úzkostná situace nezaměstnanosti. Díky za přivítání!

Představujete různé sociální složky, které spolu někdy i ostře diskutují, ale naučili jste se, že jedině společně lze překonat krizi a vytvářet budoucnost. Pouze dialog ve vzájemných kompetencích umožňuje nalézat pro všechny účinné a inovativní odpovědi také na otázku po kvalitě práce, zejména neodmyslitelná prosperita. Někteří to nazývají „systém Emilia“ (v kraji Emilia Romagna byla poprvé zprovozněna digitalní komunikace s institucemi - pozn.překl.). Snažte se jej dál rozvíjet. Je zapotřebí stabilních řešení umožňujících hledět do budoucnosti a odpovídat na potřeby lidí a rodin.

Ve vašem kraji se již dlouho rozvíjí kooperace, jež plyne ze základní hodnoty solidarity. Dodnes může hodně nabídnout a pomáhat mnohým, kteří jsou v těžkostech a potřebují onu „sociální zdviž“ (terminus technicus pro označení možnosti „vyšvihnout se“ vlastními silami na společenském žebříčku – pozn. překl.), která je prý podle některých zcela mimo provoz. Nesnižujme nikdy solidaritu na logiku finančního profitu, protože tak ji odnímáme – mohl bych říci krademe – těm nejslabším, kteří ji potřebují. Hledání spravedlivější společnosti není sen minulosti, nýbrž dnešní závazek a práce, jež si žádá všechny.

Nezaměstnanost mládeže a mnohých, kteří ztratili práci a nedovedou se zařadit, představují situace, na něž si nesmíme zvykat a zacházet s nimi jako by to byly pouze statistiky.
Vlídnost a boj proti chudobě vedou z velké části světem práce. Nelze nabídnout pomoc chudým, aniž by se jim dala možnost mít práci a důstojnost. Je to strhující výzva jako v letech obnovy po válce, která zanechala tolik chudoby. Nedávný „Pakt práce“, který podepsaly všechny sociální složky i církev ve společné snaze hledat stabilní odpovědi a nikoli almužny, je důležitou metodou, jež doufám přinese kýžené plody.

Ekonomická krize má evropskou i globální dimenzi, a jak víme, je to krize také etická, duchovní a lidská. U kořene je zrada na obecném dobru jednak ze strany jednotlivců a jednak mocenských uskupení. Je tudíž nezbytné odejmout ústřední postavení zákonu zisku a dát ho člověku a obecnému dobru. Aby však toto ústřední postavení bylo skutečné, účinné a nejenom verbálně proklamované, je zapotřebí rozmnožit příležitosti k důstojné práci. Je to úkol pro celou společnost. Zvláště v této fázi je veškerý sociální organismus ve svých nejrůznějších složkách povolán všemožně se snažit, aby práce - primární faktor důstojnosti - představovala ústřední starost.

Zde se nacházíme před katedrálou svatého Petronia, připomínaného jako Pater et Protector a znázorňovaného vždycky s obrazem tohoto města, který třímá v rukou. Tady vidíme fyzicky tři konstitutivní aspekty vašeho města: kostel, magistrát a univerzitu. Když spolu vedou dialog a spolupracují umocňuje se drahocenný humanismus, jehož jsou výrazem, a město takříkajíc „dýchá“, má horizont a nebojí se čelit výzvám, před nimiž stojí. Vybízím vás, abyste si cenili tohoto humanismu, jehož jste nositeli, a hledali moudrá a prozíravá řešení složitých problémů naší doby, které lze považovat nejen za těžkosti, nýbrž také za příležitosti k růstu a zlepšení. To co říkám platí pro celou Itálii i pro celou Evropu.

Drazí přátelé, jsem vám obzvláště nablízku a vkládám všechny vaše úzkosti a starosti do rukou Páně a Madony od svatého Lukáše. Obraťme se nyní modlitbou Anděl Páně k té, kterou všichni boloňané tolik ctí.

Přeložil Milan Glaser

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2017 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.