Nové přikázání je přikázáním lásky, která dává život

2.10.2017 

V Klementinském sále pak papež přivítal účastníky setkání pořádaného nevládní organizací „Italský institut pro donaci“ u příležitosti „Dne daru“, který se slaví 4. října, tedy na den sv. Františka z Assisi, italského národního patrona. Jeho jméno však nikde v materiálech této instituce nefiguruje.

Papež František se při audienci zaměřil na význam slova dar. Počínaje největším Božím darem, kterým je život, jenž je součástí jiného božského daru, totiž stvoření. Svatý otec se rozhovořil o významu péče o stvoření, které máme za úkol předat příštím generacím, aby pak poukázal na zdroj těchto darů – lásku Boha k lidstvu:

„Skrze tyto dary nám Bůh nabízí svoji lásku. V míře, v níž se otevíráme a přijímáme ho, se můžeme sami stávat darem lásky pro bratry.“

Při poslední večeři odkázal Ježíš apoštolům přikázání lásky, které je novým přikázáním, pokračoval papež. Nejde v něm totiž o jakoukoliv lásku, nýbrž o lásku Ježíše samotného, který dal svůj život za nás.

„Je to láska, která má výraz ve službě druhým, jako když Ježíš krátce předtím omyl nohy učedníkům. Je to láska, která se dokáže sklonit, odmítá každé násilí, ctí svobodu, podporuje důstojnost a zamítá jakoukoli diskriminaci. Je to odzbrojená láska, jež se ukazuje být silnější než nenávist. Právě takovými pravidly se řídí láska těch, kdo chtějí následovat Ježíše: mají se nechat uchopit od Něho, spolu s Ním milovat a ve svém jednání si brát vzor z Jeho nekonečné velkorysosti.“

Jak papež dodal, „Den daru“ není abstraktním konceptem, nýbrž postojem, jenž má své kořeny v evangelijním poselství. „Všichni a zejména děti a mladí lidé jsou voláni k nádherné zkušenosti daru. Je to výchovná zkušenost, která napomáhá lidskému a duchovnímu růstu a otevírá mysl a srdce širokým prostorům bratrství a sdílení, “ řekl Svatý otec v promluvě k nevládní organizaci „Italský institut pro donaci“.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2017 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.