Sám do Jeruzaléma

3.10.2017 

Ježíš se vydal se svými učedníky na cestu do Jeruzaléma, protože „se přibližovala doba, kdy měl být vzat vzhůru“ - tak začíná dnešní evangelium (Lk 9,51-56), které naráží na blížící se pašije a kříž. Ježíš, poznamenal papež v úvodu své dnešní homilie při ranní eucharistii v kapli Domu sv. Marty, se proto pevně rozhoduje jít do Jeruzaléma, bere s sebou své učedníky a sděluje jim, co se stane.

Jenom jednou si dovolil – v Getsemanech - prosit Otce, aby Mu tento kříž odňal: »Chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, avšak ne má vůle ať se stane, ale tvá« (Lk 22,42). Je poslušný Otcově vůli. Rozhodný a poslušný, nic víc. A tak až do konce. Pán vstupuje do trpělivosti... stává se trpělivým. Je příkladem cesty, nejenom trpí a umírá na kříži, ale kráčí v trpělivosti.

Na cestě do Jeruzaléma vstříc kříži však učedníci svého Mistra nenásledují. A papež to dokládá několika citacemi z evangelií. „Občas nechápali, co jim chce Pán říci, anebo chápat nechtěli – řekl – protože měli strach. Jindy skrývali pravdu anebo odváděli pozornost, popřípadě – jak čteme v dnešním evangeliu – hledali alibi, aby nemuseli myslet na to, co Pána čeká.“

Ježíš je sám. V tomto rozhodnutí neměl doprovod, protože nikdo Ježíšovo mysterium nechápal. Ježíš byl na cestě do Jeruzaléma sám. A to až do konce. Vzpomeňme, jak se učedníci rozutekli a Petr zradil... Byl sám. Evangelium nám říká, že se mu v Getsemanské zahradě ukázal pouze anděl, aby jej z nebe posiloval. To byl jediný doprovod. Byl sám.

Prospěje nám – radil Svatý otec v závěru svého dnešního kázání – vyhradíme-li si dnes trochu času na to, abychom popřemýšleli o Ježíši, který nám prokázal takovou lásku, když se za nepochopení svých učedníků vydal na cestu ke svému ukřižování:

Kolikrát jen se snažím dělat tolik věcí a nehledím na Tebe, který jsi pro mne tolik učinil? Stal jsi se trpělivým člověkem, trpělivým Bohem, který s velikou trpělivostí snáší moje hříchy a moje selhání. – A takto s mluvit s Ježíšem, který je vždycky pevně rozhodnutý jít dál, a děkovat Mu. Udělejme si dnes třeba před křížem trochu času – pár minut, deset, patnáct – anebo si představme, jak Ježíš, pevně rozhodnut, kráčí k Jeruzalému, a prosme o milost odvahy zblízka Jej následovat.

Končil papež František dnešní kázání v kapli Domu sv. Marty.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2017 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.