Svatý otec zve mladé lidi na předsynodální shromáždění

4.10.2017 

V závěru generální audience ohlásil papež František předsynodální shromáždění. Bude probíhat ve dnech 19. až 24 března 2018 a jsou na něj zváni mladí lidé z celého světa, jak katolíci, tak i vyznavači jiných křesťanských konfesí, jiných náboženství a nevěřící.

„Tato iniciativa je součástí přípravy na následující generální shromáždění biskupské synody na téma: Mladí lidé, víra a rozlišování povolání, plánované na říjen 2018. V rámci této přípravy se církev chce zaposlouchat do hlasu, vnímavosti, víry a také pochybností a kritiky mladých lidí. Proto budou závěry tohoto březnového shromáždění předány synodním otcům.“

Jak sdělil sekretariát synody, na organizaci setkání bude spolupracovat s Úřadem pro laiky, rodinu a život. Předsynodální shromáždění má obohatit přípravnou fázi synody zahájenou už Přípravným dokumentem a k němu přiloženým dotazníkem, který lze vyplňovat také online.
Termín předsynodálního shromáždění byl zvolen tak, aby jeho závěrečný den připadl na Květnou neděli, kdy bude Svatý otec na náměstí sv. Petra slavit 33. Světový den mládeže na téma „Neboj se Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha“ (Lk 1,30).

Johana Bronková

Copyright © 2003-2017 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.