Kardinál Turkson: Zrak je všeobecným lidským právem

12.10.2017 

„Dobrý zrak často bývá předpokladem kvalitního života, protože nevidomost nebo slabozrakost spojená s chudobou může vést k marginalizaci a životnímu riziku“, zdůrazňuje kardinál Peter Kodwo Appiah Turkson v poselství ke Světovému dni zraku, který OSN určila na druhý říjnový čtvrtek, tedy právě dnes. Prefekt vatikánského Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji vysvětluje, že oční nemoci mají po celém světě na svědomí 39 milionů nevidomých a 246 milionů slabozrakých, přičemž druhé číslo se ještě zdvojnásobí, pokud zvážíme slabozrakost lidí, kteří si nemohou opatřit brýle. Podle afrického kardinála jsou čtyři případy slepoty z pěti preventivně léčitelné a 90 procent slabozrakých se soustředí do chudých zemí jižní polokoule, kde jedno ze dvou osleplých dětí umírá do jednoho roku života.

Mezi příčinami slepoty a slabozrakosti kardinál Turkson jmenuje nedostatek kvalifikovaných odborníků, obtížný přístup k léčbě, ale také klimatické změny. Církev se od samého počátku věnovala službě nemocným a nevidomým, budovala pro ně terapeutická zařízení a v poslední době také spolupracovala s veřejnými i soukromými institucemi na lokální i mezinárodní úrovni, dodává prefekt vatikánského úřadu, který v listopadu uspořádá mezinárodní sympozium o „globální disparitě zdravotní péče“. Kardinál Turkson v poselství naléhá, aby se „právo na zrak“ stalo všeobecným lidským právem. Církev v této otázce žádá o podporu světovou síť katolických nemocnic a nevládní organizace na podporu nevidomých. „Stojí před námi klíčová výzva“, uzavírá prefekt Úřadu pro integrální lidský rozvoj, „a sice zápas s vyhnutelnou slepotou, při kterém počítáme s pomocí a laskavostí našeho Boha.“

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2017 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.