Papežské videoposelství do Aparecidy

12.10.2017 

Uchovejme si naději, dávejme se překvapit Bohem a žijme v radosti – s tímto přáním se papež František obrací k brazilské církvi, která v národním poutním chrámu Panny Marie z Aparecidy začíná jubilejní rok, připomínající tři sta let od vylovení mariánské sošky z řeky Paraíba do Sul. Svatý otec na zahájení mariánských oslav vyslal jako svého zvláštního legáta kardinála Giovanniho Battistu Re, emeritního prefekta Kongregace pro biskupy a někdejšího předsedu Papežské komise pro Latinskou Ameriku. Jeho misi ještě doprovodil dnešním videoposelstvím, ve kterém vzpomíná na svou návštěvu Aparecidy v roce 2013, kdy Matce Boží svěřil svůj pontifikát. „Vyjádřil jsem tehdy touhu, abychom tento jubilejní rok slavili společně, avšak papežův život není nic jednoduchého“, říká dále Petrův nástupce, který svou fyzickou nepřítomnost nahrazuje slovy, jež se podle jeho přání mají stát bratrským objetím.

“V Aparecidě (…) se učíme uchovávat naději, dávat se překvapovat Bohem a žít v radosti. Naděje je ctností, která má prostupovat srdce věřícího člověka, zejména tehdy, když nás okolní zoufalství zdánlivě dovádí k malomyslnosti. Nedejte se přemoci sklíčeností, důvěřujte Bohu a v přímluvu naší Matky z Aparecidy.“

Když se roku 1717 mariánská soška vynořila z říčních vod, podnítila rybáře k důvěře v Boha, který nás neustále překvapuje. V životech lidí, kteří se obávali veřejné moci, se konkrétně projevila milost a hojný rybolov. Bůh, který nás v nekonečné Lásce stvořil, je překvapil – tak, jako překvapuje neustále.

“Při tomto jubileu, oslavujícím oněch tři sta let Božího překvapení, jsme zváni k radosti a vděčnosti. „Radujte se stále v Pánu“ (Flp 4,4). (…) Kéž Mariin nenápadný úsměv, kterého si můžeme povšimnout na sošce, vyvolá úsměv na tváři každého z vás, navzdory životním obtížím. Křesťan nemůže být nikdy pesimista!“

Pokaždé, když se diskrétně a jednoduše podílíme na hlásání evangelia, stávají se z nás – stejně jako z Marie – praví učedníci a misionáři. A právě takových svědků plných naděje a pevných ve víře má dnes Brazílie zapotřebí, aby se ukázalo, že láska, projevovaná ve sdílení a solidaritě, je silnější a zářnější než temnoty sobectví a korupce, uzavírá papež František videoposelství do Aparecidy.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2017 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.