Seminář o financování církví v Latinské Americe

1.9.2008 

O možnostech autofinancování církevních organizací diskutují zástupci místních latinskoamerických církví, na semináři, který dnes začal v honduraském Morazánu. Setkání pod patronátem Rady latinskoamerických biskupských konferencí (CELAM) se účastní 125 delegátů ze Střední Ameriky, z Venezuely a Kolumbie. Jeho cílem je seznámit se s fungujícími modely financování evangelizační práce a hledat nová řešení vhodná pro současný socioekonomický kontext. Podle organizátorů hlavním principem zůstává, že nejautentičtějším zdrojem financování církve jsou věřící, povolaní ? stejně jako v dobách prvních křesťanských komunit ? podporovat její poslání a stále rozmanitější pastorační aktivity.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.