Interrupci chápe církev jako morální zlo od svého počátku

9.9.2008 

Církev ve Spojených Státech se vyjádřila ke kontroverzním výrokům předsedkyně Sněmovny reprezentantů, Nancy Pelosi. V rámci probíhající prezidentské volební kampaně se snaží přesvědčit křesťanské voliče, že podpora potratů prosazovaná Demokratickou stranou je slučitelná s vírou. Argumentuje tím, že ani církev v minulosti neměla jasno v tom, kdy se plod stává člověkem. K mylným informacím šířeným katolickou političkou se vyjádřila řada amerických biskupů. Oficiální prohlášení vydala také biskupská komise Pro Vita.
Dokument připomíná, že od počátku křesťanství bylo odsouzení potratů a zabíjení dětí tím, co křesťany odlišovalo od pohanského světa. Dosvědčuje to například Didaché nebo apokryfní List Barnabášův. Církev své stanovisko v této věci nikdy nezměnila, ani tehdy, když se někteří teologové klonili k Aristotelově biologické teorii, podle níž se plod nespojuje s duší ve chvíli početí. Tato teorie ovlivnila druh trestu, který kanonické právo předvídalo v případě pozdního nebo raného potratu. Nikdy ale neměla vliv na hodnocení umělého potratu jako morálního zla rovného vraždě dítěte.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.