Znovuobjevené dílo Michelangela

23.12.2008 

V budově italského parlamentu byla dnes zahájena výstava ?Mladý Michelangelo, znovuobjevený krucifix?, na které je k vidění corpus krucifixu, jehož autorství odborníci nedávno připsali slavnému Michelangelovi Buonarrotimu. Dřevěná soška Ukřižovaného byla představena Svatému otci při jeho návštěvě na velvyslanectví Itálie při Svatém stolci letos 13.prosince. Michelangelovo dílo bude v budově italského parlamentu vystaveno celý měsíc. Významný objev komentuje pro vatikánský rozhlas ředitel Vatikánských muzeí prof. Antonio Paolucci.

?V každém případě se jedná o dílo obrovské hodnoty. A není-li od Michelangela, pak lze stěží říci od koho by mohlo být. Italský historik umění Federico Zeri, který ji spatřil jako první, poznamenal žertovně, ale příznačně: není-li od Michelangela, pak je od Boha.
Soška zachycuje se závratnou dokonalostí lidskou anatomii těla. Víme, že mladý Michelangelo, když pobýval jako 17-18 letý ve Florencii, navštěvoval tam augustiniánský konvent Ducha svatého, kde se vyučovala anatomie, což bylo tehdy formálně nedovolené. Michelangelo však, jak víme, používal lidské tělo jako svůj jediný a výlučný vyjadřovací prostředek. Nezajímalo jej nic jiného, ani krajina, ani kontext, ale právě strhující výmluvnost lidské anatomie. Papež během své letošní návštěvy na italském velvyslanectví setrval dlouho před touto soškou a diskutoval se mnou a s dalšími přítomnými o spiritualitě lidského těla a o tom, jak ji právě Michelangelo dovedl využít ve své tvorbě. Jako filosof a teolog cítil posvátnou hodnotu tohoto zpodobení člověka, učiněného k obrazu a podobě Boha.
?

Proč ve srovnání s tolika jinými zpodobeními Ukřižovaného Ježíše je právě tato soška tak zarážející?

?Protože, pokud je autorství určeno správně, jak se domnívám - ale naprostá jistota zde přirozeně není - bylo by to první známé svědectví člověka, Michelangelo Buonarroti, který byl jedním z největších křesťanských teologů a podal svou teologii prostřednictvím lidského těla. Stačí si vzpomenout na Poslední soud v Sixtinské kapli a není nikdo, kdo by nechápal tento v jistém smyslu výrazně moderní význam Michelangela.?

Říká ředitel Vatikánských muzeí prof. Antonio Paolucci.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.