Benedikt XVI. sloužil půlnoční mši svatou

25.12.2008 

Na půlnoční mši svatou, kterou v bazilice sv. Petra slavil Benedikt XVI., přišlo více jak 7 tisíc lidí. Taková je kapacita baziliky. Mnozí tedy sledovali mši svatou také na velkoplošné obrazovce umístěné na náměstí sv. Petra. Půlnoční mši svatou z Vatikánu přenášelo 60 televizních stanic. Benedikt XVI. ve své homilii řekl:

?Přibližujeme se k Betlémskému Dítěti, k onomu Bohu, který se kvůli nám chtěl stát dítětem. V každém dítěti se zračí Betlémské dítě. Každé dítě žádá naši lásku. Tuto noc proto myslíme zvláště na ony děti, kterým je upírána rodičovská láska; na děti ulice, kterým nebyl dopřán domov; na děti, které jsou brutálně používány jako vojáci, jako nástroje násilí, místo aby byly nositeli smíření a pokoje; na děti, které jsou v hloubi svých duší zraňovány pornografickým průmyslem a vším ostatním hanebným zneužíváním. Betlémské Dítě je novou výzvou určenou nám, abychom učinili vše, co je možné, aby se Betlémské světlo dotklo lidských srdcí. Jedině obrácením srdcí, jedině změnou v lidském nitru může být překonána příčina veškerého tohoto zla; může být překonána moc zlého. Jedině změní-li se lidé, změní se svět. A aby se mohli změnit lidé, potřebují světlo přicházející od Boha, ono světlo, které tak nečekaně vstoupilo do naší noci.?

PLNÉ ZNĚNÍ homilie Benedikta XVI. je ZDE

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.