Ruské pravoslaví: Kontakty ano, slučování ne

22.1.2009 

V otázce věrouky je ruská církev nekompromisní i v dialogu s katolíky, říká metropolita Cyril Gunďajev, který je jedním z hlavních kandidátů na nástupce Alexeje II. O ekumenických představách ruského pravoslaví telefonuje z Moskvy Wojciech Raiter:

?Stanovisko římskokatolické církve k mnoha záležitostem je daleko bližší pohledům pravoslavných než protestantů. Nezapomínáme ale na řadu rozdílů ve věrouce i mezi pravoslavnou a katolickou pastorační praxí. V této oblasti nemohou být žádné kompromisy,? řekl metropolita Cyril. Podle strážce patriaršího trůnu všechny církve, udržující vztahy s ruským pravoslavím, chápou existenci zásadních rozdílů a skutečnost, že kontakty ještě neznamenají úsilí o spojení v jeden celek. Metropolita Gunďajev vyjádřil rozhodné přesvědčení, že ?pravoslavná církev je jednou, svatou, všeobecnou a apoštolskou církví, skrze niž Bůh otvírá člověku cestu do věčného života.? Podle něj je to neochvějný argument k zachování čistoty víry ?předané Kristem apoštolům a prvotní církvi.? To ovšem nebrání otevřenému a vstřícnému dialogu s lidmi, kteří mají jiný názor.
Metropolita Gunďajev tak zároveň odpověděl svým protivníkům na cestě do čela ruské pravoslavné církve, kteří ho obviňují z nadměrné kompromisnosti a přílišného sbližování s katolíky. Pravověrnost metropolity doposud hájili jeho nejbližší spolupracovníci.?

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.