Poselství Jana Pavla II. komunitě Sant'Egidio

7.2.2004 

Svatý otec zaslal biskupovi Terni, mons. Vincenzo Pagliovi poselství u příležitosti právě probíhajícího VI. Mezinárodního setkání biskupů, kněží a přátel komunity Sant?Egidio. Jan Pavel II. ve svém poselství povzbuzuje účastníky, aby láska k chudým byla i nadále hlavní charakteristikou komunity Sant?Egidio, která již 36 let prokazuje službu evangelizace a charity v Římě i v dalších oblastech Evropy, Afriky, Asie a Latinské Ameriky. "Tato služba je zvláště důležitá v dnešní době, kdy cítíme nutnost zvěstovat evangelium lásky všem národům a napomáhat tak překonávat překážky a nepochopení, dramaticky přítomné v této historické etapě". Proto Svatý otec pokládá za velmi vhodné téma zasedání ?Evangelium lásky?, na které je zaměřen program VI. Mezinárodního setkání. Vhodné proto, že v něm lze rozpoznat ?poselství naděje, které musí být především přinášeno chudým. V závěru svého poselství Jan Pavel II. připomněl slova svého předchůdce Jana XXIII.: ?Církev je všech, ale zvláštním způsobem chudých?. ?Chudí jsou také našimi učiteli, protože nám pomáhají pochopit, čím jsme před Bohem: těmi, kteří touží po lásce a po spáse?, končil Jan Pavel II.

Komunita Sant?Egidio se v poslední době aktivně podílela na řešení konfliktů na Pobřeží Slonoviny a v Liberii. Připravila program zdravotní péče o nakažené AIDS v Africe a angažovala se v obraně lidských práv, za zrušení trestu smrti a aktivně se zapojuje do ekumenického dialogu.

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.