Výročí kanonizace Dominika Savia

7.2.2004 

Modlitba svatého růžence a mše svatá, sloužená biskupem Domenicem Calcagnem dnes odpoledne v Savoně, jsou součástí oslav 50. výročí kanonizace sv. Dominika Savia. V kostele bude přítomná schránka s ostatky tohoto mladého světce, který zemřel v roce 1857. U příležitosti uvedeného výročí putuje schránka s ostatky, která je uložena v kostela P.M. Pomocnice v Turíně, po různých italských městech. Slavnosti vyvrcholí v Lecce, kde je svatyně zasvěcená Dominiku Saviovi. Tento světec je příkladem zvláště pro mladé lidi, kteří se na něho dívají jako na model křesťanské svatosti. Jeho zdraví bylo velice chatrné a zemřel ve svých 14 letech. U příležitosti prvního svatého přijímání slíbil: "Budu se často zpovídat a ke svatému přijímání budu chodit tak často, jak mi to zpovědník dovolí. Chci světit sváteční dny. Mými přátely budou Ježíš a Maria. Raději zemřít než zhřešit?. Čtyři sliby, které Dominik obnoví také v den prohlášení dogmatu o Neposkvrněném početí 8. prosince 1854. Dosvědčuje to sám sv. Don Bosco, který sám dva měsíce předtím přijal chlapce, teprve dvanáctiletého, do Turínské oratoře. Bylo to právě po jednom kázání Dona Bosca, kdy se Dominik Savio rozhodl být svatým. Devět měsíců před smrtí, 9. března 1857, zakládá Společenství Neposkvrněné, a zároveň pro něho vypracoval řád, který svědčí o velmi vyzrálé duchovní hloubce tohoto čtrnáctiletého chlapce. Byl kanonizován Piem XII. 12. června 1954. Jeho úcta se rychle rozšířila po celém světě a je jedním z nejmladších světců.

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.