Francouzští poslanci putovali do Lurd

20.4.2009 

V Lurdech se 19.dubna skončila třídenní pouť francouzských poslanců. Účastnili se jí kromě členů parlamentu také představitelé krajských úřadů. Byla to vůbec první pouť tohoto druhu ve Francii. Během tří dnů, strávených v Lurdech, poslanci prohlubovali různé aspekty své křesťanské formace. Díky konferencím pomocného biskupa z Nanterre mons, Nicolase Brouwe měli poslanci také možnost seznámit se s mnoha prvky sociálního učení církve, zejména z oblasti bioetiky. O spojení politické činnosti a modlitby hovořil převor cisterciáků v Citeaux. O. Quénardel se soustředil na význam modlitby v životě těch, kteří slouží svým spolubratřím. Společnou duchovní obnovu zakončila konference biskupa z Lurd Jacquesa Perriera, věnované křesťanské péči o chudé.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.