Řeholní sestry o boji proti obchodu s lidmi

15.6.2009 

Se stále odvážnějším nasazením za obranu práv člověka je třeba přemáhat všechny formy jeho vykořisťování. Připomíná se v poselství, které jménem papeže zaslal kard. Bertone účastnicím a účastníkům dnes zahájeného třídenního zasedání o zapojení řeholnic do boje proti obchodu s lidmi. Setkání uspořádaly společně Mezinárodní Unie generálních představených ženských řádů a Mezinárodní organizace pro migranty. V telegramu zaslaném sestře Louise Madore z kongregace Dcer Moudrosti, která stojí v čele zmíněné Unie, vatikánský státní sekretář vyjadřuje uznání Benedikta XVI. za tuto chvályhodnou a významnou iniciativu. Svatý otec si přeje, aby přinesla obnovu vědomí obrovské hodnoty života.

Zasedání dnes zahájil předseda Papežské rady pro migranty, který připomněl slova Benedikta XVI. z předloňského poselství ke Světovému dni migrantů a uprchlíků: ?Nemálo žen se stává obětí obchodu s lidmi a prostituce. Ve službě rodinám mohou sociální pracovnice a zejména řeholní sestry být cennými prostřednicemi, které si zasluhují plné uznání. Výraz ?nemálo? - řekl arcibiskup Antonio Maria Veglio ? znamená v případě obchodu s ženami a dětmi podle nejnovějších statistik více než 4 miliony obětí. Více než polovina z nich je proti své vůli vykořisťována sexuálně?.

Obchod s lidmi je forma otroctví 21.století, která uráží lidskou důstojnost a svobodu ? poznamenal O.Eusebio Hernandez Sola z Kongregace pro řeholní život. Jejími oběťmi se stávají ženy i dívky, ale i muži a chlapci. Většinou pocházejí z chudých zemí. Řeholní osoby mají v boji s novými formami chudoby plnit prorockou roli. Sestra Bernadetta Sangma informovala o tom, že mnoho ženských kongregací, a také některé mužské řády, uznalo boj proti obchodování s lidmi na svých generálních kapitulách za jeden z povinných úkolů. S ohledem na mezinárodní propojení kriminálních organizací, které tento obchod provozují, je v boji proti nim nezbytná spolupráce, zahrnující jak země původu jeho obětí, tak jejich tranzitu a místa určení.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.