Vyšel druhý svazek Opera Omnia Josepha Ratzingera

17.9.2009 

V Německu vyšel druhý svazek souhrnného vydání spisů (Gesammelte Schriften) Josepha Ratzingera. Po prvním svazku věnovaném liturgii (Theologie der Liturgie. Die sakramentale Begründung christlicher Existenz), který vyšel loni, se objevil druhý (Offenbarungsverständnis und Geschichtstheologie Bonaventuras), věnovaný pojmu Zjevení a teologii dějin podle sv. Bonaventury. Vůbec poprvé tak bude v plném rozsahu publikována habilitační práce, kterou Joseph Ratzinger napsal před 50 lety. Publikaci představil jejímu autorovi toto pondělí v Castel Gandolfo hlavní editor souhrnného vydání, řezenský biskup Ludwig Müller, redaktorka tohoto svazku prof. Marianne Schlosser a další členové řezenského Institutu papeže Benedikta XVI., založeného za účelem redigování souhrnného vydání všech spisů Josepha Ratzingera. Papež napsal k tomuto svazku předmluvu, z níž vysvítá, že jeho vydání obsahuje dosud nepublikovanou část jeho habilitační práce, která se týká analýzy teologického pojmu Zjevení a která byla napsána v letech 1953-1955.

?Mým tehdejším úkolem bylo ? čteme v papežově předmluvě ? snažit se zjistit, jak Bonaventura, nejvýznamnější představitel augustiniánského proudu středověké teologie, chápal termín Zjevení a zda používal pojmu dějiny spásy? Byl to obtížný úkol, protože ve středověké teologii neexistuje žádné pojednání o Zjevení (De revelatione), jaké má moderní teologie. Středověká teologie dokonce nemá ani pojem, který by vyjadřoval obsah našeho moderního pojmu Zjevení. Tomu výrazu odpovídá velké množství různých pojmů jako např. revelatio, manifestatio, doctrina, fides, apod.? Podobně je tomu s pojmem dějiny spásy. ?Neoscholastická teologie 19. a 20. století chápala Zjevení jako božské sdělení tajemství, nepřístupných lidskému rozumu, zatímco dnes je Zjevení chápáno jako projev samotného Boha v dějinách, a dějiny spásy jsou nahlíženy jako ústřední prvek Zjevení.? Proto, pokračuje Benedikt XVI., bylo třeba odložit celou řadu našich běžných pojmů, aby bylo možné pochopit, co mínil termínem zjevení svatý Bonaventura. ?Otázka podstaty Zjevení a její opětovné podání je dnes aktuální možná více než v minulosti.? poznamenává Benedikt XVI. v závěru předmluvy druhého svazku souhrnného vydání svých spisů.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.