Biskupové Běloruska na návštěvě ad limina

12.12.2009 

Až do pondělí 14. prosince potrvá návštěva ad limina běloruských biskupů. 19 let po uznání nezávislosti na Sovětském svaze se v dnešním Bělorusku hlásí ke katolické církvi 14 % populace, 40% pak k pravoslaví. Po odtržení se od Sovětského svazu Bělorusko dostalo po šedesáti letech katolické biskupy a kněžský seminář.
Současnou situaci popisuje mons. Tadeusz Kondrusiewicz, arcibiskup diecéze Minsk-Mohilev:

?Je třeba více formovat laiky, situace je však lepší než byla před 20 lety. Oni svou zodpovědnost v církvi cítí. Stále říkám, že kostely se nebudují pro kněze, ale pro ně a pro jejich děti. Máme dobré vztahy se světem kultury i vědy. Během posledních dvou let jsem byl několikrát pozván státními univerzitami k účasti na konferencích nebo setkáních profesorů a studentů. To mě těší, protože církev je tak přítomna na akademické půdě. Každou neděli máme ve státním rádiu přenos mše svaté z katedrály a to je dobré nejen pro věřící, ale pro ty, kdo jsou nemocní a také pro děti, které žijí na venkově. Ale jsou tu také problémy, jako například s vízy pro zahraniční kněze nebo nedostatek kostelů. V Minsku jsou čtyři kostely pro 300 tisíc katolíků. Nedávno nám občanské autority povolily vybudovat dalších šest kostelů. Jediným problémem je, kde na jejich stavbu sehnat peníze. Musím však říci, že zdejší církev je opravdu živá a dynamická.?

Říká arcibiskup diecéze Minsk-Mohilev, mons. Tadeusz Kondrusiewicz.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.