Mezináboženské bioetické sympozium

15.12.2009 

Vědci a odborníci v oboru bioetika židovského, islámského i křesťanského vyznání se včera sešli ve Svatém městě. Kongres s titulem ?Kultura života a náboženství? pořádala společně Katedra bioetiky a lidských práv při Unesco ve spolupráci s Papežskou univerzitou Regina Apostolorum v auditoriu Papežského centra Notre Dame v Jeruzalémě.

Včera například zazněl příspěvek dvou expertů, židovského a muslimského, ve kterých přiblížili téma života a bioetiky z hlediska svých náboženských tradic. Mons. Elio Sgreccia, předseda Mezinárodní federace bioetických center a institutů a emeritní předseda Papežské akademie pro život, zase představil katolickou etiku a antropologii z biblického pohledu.

Odpoledne se pak konalo jednání u kulatého stolu, kde lékaři, teologové, biologové a bioetikové hovořili o různých kulturních a morálních přístupech k lékařským rozhodnutím. Pozornost byla také věnována vyučovacím metodám bioetiky pro studenty medicíny a zdravotních věd, kteří jsou někdy vystaveni riziku, že nebudou mít hermeneutické klíče k vyhodnocení a řešení složitých a citlivých případů, jako jsou rozhodnutí týkající se konce života, odpovídající léčby a biologického testamentu.

Setkání, které proběhlo v duchu naslouchání a pozornosti, přineslo na pořad dne také témata jako přirozený zákon nebo důstojnost člověka.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.