Kongres o pěstování rýže v Africe

30.3.2010 

Aby byla v Africe zabezpečena potravinová bezpečnost a z kontinentu se stal vývozce rýže, je potřeba vyhlásit Marshallův plán ve prospěch tohoto sektoru a zapojit do něj vlády, drobné zemědělce, rozvojové partnery a firmy. Tento požadavek byl vysloven na kongresu o africké rýži, který se v uplynulých dnech konal v Bamaku v republice Mali.

Závěrečný dokument ? informuje agentura Misna ? charakterizuje optimistický tón a smysl pro výzvu, jíž je třeba čelit, a žádá vlády, africké i mezinárodní investory, aby se zasadily o větší informovanost veřejnosti, například prostřednictvím kurzů na školách, a o větší investice do zlepšení infrastruktury, strojů a kvality půdy, na níž by rýže měla být pěstována. Odborníci a pěstitelé také zdůraznili roli výzkumu při šlechtění rýže odolné proti klimatickým změnám a dobře se ujímající na nepříliš úrodné půdě.

Kongres také položil důraz na lidské zdroje, tedy na malé pěstitele a ženy, kteří v produkci a prodeji rýže hrají podstatnou roli. Vlády a místní ekonomické organizace musí posílit spolupráci, sladit zákony a vývozní tarify, vytvořit nové systémy kontroly kvality a zavést lepší spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem, aby se lépe odpovídalo na poptávku.

Od roku 2008 v důsledku potravinové krize cena rýže stoupla a stala se méně stabilní, rostou rezervy a byl zastaven její vývoz z afrických zemí. Její ceny by podle kongresu měly i nadále zůstat vysoké, kvůli špatné úrodě i v Asii a vzrůstající poptávce na světovém trhu. V Africe, také v důsledku velkého demografického růstu, roste konzumace rýže ročně o 6-7% a kontinent dováží ročně třetinu světového vývozu. Kroky, které konference v Bamaku naznačila, by měly Africe pomoci k potravinové soběstačnosti.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.