Další falešné obvinění papeže agenturou AP

10.4.2010 

Na obvinění, které vznesla na adresu Benedikta XVI. agentura Associated Press v souvislosti s dopisem, který roku 1985 zaslal biskupovi Oaklandu tehdejší kard. Ratzinger, reagoval právní zástupce Svatého stolce v USA Jeffrey Lena. Ten řekl, že nemůže potvrdit věrohodnost dopisu, ale že se patrně jedná o běžný dopis, který bývá zasílán jako odpověď na žádost o laicizaci. Tuto žádost podal kněz Stephen Kiesle. Agentura AP ovšem uvedla chybný nebo záměrně zkreslený překlad latinského slova dispens, které figuruje v dopise kardinála Ratzingera. Toto slovo totiž dokazuje, že se v případě Kiesleho nejednalo o disciplinární proces propuštění z duchovenského stavu, a tedy ani o uložení trestu za spáchaný delikt, ale o normální žádost, kterou si může podat kněz, který chce např. uzavřít sňatek. Biskup Oaklandu, mons. Johna Cummins žádost tohoto kněze podpořil a kard. Ratzinger vybízí k opatrnosti také proto, že zmíněný dispens je možné udělit až po dovršení 40 let. To se pak skutečně stalo v roce 1987, kde Kiesel dosáhl čtyřicítky. Dispenz ovšem není trest. A do té doby skutečně, jak vysvítá ze zprávy agentury AP, žádný zločin sexuálního zneužití ze strany Kiesleho nebyl znám ani státním orgánům, ani církvi. Zpráva agentury AP tedy vykazuje zjevné nepřesnosti způsobené buď neznalostí latiny anebo přímým záměrem uvádět do zmatku odběratele svých zpráv.

V dopise citovaném agenturou AP kardinál Ratzinger vybízel k ?otcovské péči? ve vztahu ke Kieslovi. Lena upřesnil, že použitý latinský výraz je běžná fráze kuriálního jazyka, která poukazuje na ?plnou autoritu místního biskupa?.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.