Benedikt XVI. navštívil Turín - dopolední program

2.5.2010 

Město Turín tuto neděli přivítalo Kristova náměstka. K velice bohatému programu jednodenní pastorační návštěvy Benedikta XVI. se ještě vrátíme. Papeže, který kromě setkání s místní církví přijel proto, aby uctil Turínské plátno, jež je po deseti letech opět vystaveno veřejné úctě, v ulicích města bouřlivě přivítaly desítky tisíc lidí. Přibližně 50 tisíc se jich nejprve na náměstí sv. Karla a v okolních ulicích účastnilo dopolední mše svaté, kterou sloužil Petrův nástupce, jehož přivítali turínský arcibiskup, kardinál Severin Poletto, a primátor města Sergio Chiamparino.
Odpolední program pastorační návštěvy měl tři etapy. Jeho vrcholem byla návštěva turínského dómu, kde Benedikt XVI. uctil vystavenou relikvii a pronesl meditaci o mystériu Bílé soboty. Těsně před tím se konalo setkání papeže s mládeží a nakonec se vpodvečer Svatý otec setkal s nemocnými a obyvateli charitního domu Cottolengo.

Benedikt XVI. ve své homilii při dopolední mši svaté mimo jiné řekl:

?Prožíváme velikonoční dobu, která je dobou Ježíšova oslavení. Evangelium, které jsme před chvílí slyšeli, nám připomíná, že toto oslavení bylo uskutečněno utrpením. Ve velikonočním mystériu jsou utrpení a oslavení úzce spjaty, vytvářejí nerozlučnou jednotu. Ježíš praví: ?Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm.? (Jan 13,31) a říká to, když Jidáš vychází z večeřadla, aby uskutečnil plán své zrady, která povede k mistrově smrti. Právě v té chvíli začíná Ježíšovo oslavení. Evangelista Jan to dává jasně na srozuměnou; neříká totiž, že Ježíš byl oslaven po umučení skrze vzkříšení, nýbrž ukazuje, že jeho oslavení začalo právě utrpením. V něm Ježíš ukazuje svou slávu, jež je slávou lásky, která se cele dává. On miloval Otce tím, že plnil jeho vůli až do konce dokonalým darováním; miloval lidství tím, že za nás dal svůj život. Tak je už ve svém utrpení oslaven a Bůh je oslaven v něm. Umučení je však jenom začátek. Proto Ježíš hovoří o svém oslavení v budoucím čase (srov. Jan 13,32). Potom Pán ve chvíli, kdy oznamuje svůj odchod z tohoto světa (v.33), téměř jako závěť dává svým učedníkům nové přikázání, aby jeho přítomnost pokračovala novým způsobem: ?Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy.? (v.34). Pokud se máme vzájemně rádi, potom je Ježíš mezi námi nadále přítomen a je ve světě oslaven.?

PLNÉ ZNĚNÍ HOMILIE Benedikta XVI. je ZDE

Masové a vřelé bylo přijetí Petrova nástupce, který toto severoitalské město navštívil naposledy roku 1998.

V pravidelné nedělní promluvě před modlitbou Regina caeli pak na konci mše svaté Benedikt XVI. řekl:

?Na sklonku této eucharistické slavnosti se modlitbou obracíme k Nejsvětější Panně, která je v Turíně ctěna jako hlavní patronka titulem Blahoslavená Panna Útěchy. Jí svěřuji toto město a všechny, kteří v něm přebývají. Bdi, Panno Maria, nad rodinami a nad světem práce; bdi nad těmi, kteří ztratili víru a naději; potěš nemocné, vězněné a všechny trpící; Pomocnice křesťanů, buď oporou mladým, starým a všem, kdo se ocitli v těžkostech. Matko církve, bdi nad pastýři a celým společenstvím věřících, aby byli ?solí a světlem? uprostřed společnosti.

Panna Maria je ta, která více než kdokoli jiný rozjímala Boha v Ježíšově lidské tváři. Uzřela jej hned po narození, když jej zavinula do plének a položila do jeslí; spatřila jej jakmile byl mrtev sňat z kříže, zavinut do plátna a položen do hrobu. Vtiskl se do ní obraz jejího zmučeného Syna, ale tento obraz byl proměněn světlem Zmrtvýchvstání. Tak je v srdci Mariině střeženo mystérium Kristovy tváře, mystérium smrti a slávy. Od ní se můžeme vždycky učit hledět na Ježíše zrakem lásky a víry a poznávat v Jeho tváři Boží Tvář.

Nejsvětější Panně svěřuji s vděčností všechny, kteří připravovali tuto moji návštěvu a výstav Turínského plátna. Prosím za ně a za to, aby tyto události napomohly hluboké duchovní obnově.

?

Intenzivní odpolední program pastorační návštěvy Benedikta XVI., zejména jeho s napětím očekávanou promluvu z turínského dómu, kde probíhá výstav známé relikvie, přiblížíme v pondělí.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.