Argentina plánuje uzákonit homosexuální svazky

6.5.2010 

Církev v Argentině vyjádřila své výhrady ke snahám poslanců o zavedení statutu homosexuálních svazků do občanského zákoníku. Nižší komora argentinského parlamentu odhlasovala změnu příslušného zákona, podle níž by jeho formulace měla namísto pojmů ?muž a žena? uvádět ?osoby uzavírající manželský svazek?. Podle mínění biskupa Antonio Marino jde o značný zásah do právního pojetí manželství a rodiny, který nepřináší žádný společenský prospěch. ?Jde o pojmovou a kulturní revoluci, s níž církev nesouhlasí? ? řekl biskup, který je v argentinském episkopátu pověřen legislativními otázkami. Biskup Marino vyjádřil naději, že senát, kam návrh zákona nyní přichází, tuto jeho podobu buď zamítne nebo opraví.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.