Oběti zneužití si přejí mlčení médií

18.5.2010 

V hlavním městě Irska byla vydána Národní radou pro ochranu dětí výroční zpráva o ochraně dětí v irské církvi. Je to již druhý přehled procedur a opatření, jejichž cílem je zajistit bezpečí těch nejmenších. Zpráva představuje situaci, jak v diecézních, tak řeholních pastoračních centrech, sdělil kard. Sean Brady.

Děti jsou dnes v církvi mnohem bezpečnější než dříve, řekl přitom předseda irského episkopátu. Avšak lidé, kteří by chtěli těm nejmenším ubližovat, se rozhodně cítit bezpečně nemohou. Kardinál referoval o dění v uplynulém roce. Bylo vyškoleno 2356 farníků, jejichž úkolem je dohlížet nad bezpečnostními opatřeními pro děti. V každé farnosti bude ustanovena jedna osoba s tímto úkolem. Podle mínění kard. Bradyho je zapotřebí neustálé bdělosti a dodržování odpovídajících postupů, které ve svém celku a stálosti umožní pocítit bezpečí i odpovědnost instituce za osoby svěřené do její péče. Důležité je, aby tak církev získala zpět svoji věrohodnost a důvěru věřících. Probíhá také audit církevních institucí, jehož účelem je konečné shrnutí rozměrů zneužívání v minulosti. Je třeba konečně minulost uzavřít a také ukončit občas se ještě vyskytující údajná odhalení médií v této věci, zdůraznil irský kardinál. Požadují to především oběti zneužití, které prosí, aby toto téma přestalo být médii pěstováno.

V loňském roce bylo Národní radě pro ochranu dětí předloženo téměř dvě stě (197) údajných případů zneužití, kterých se měli dopustit duchovní. Obvinění se týkají 50. a 60. let minulého století. 83 obviněných už nežije.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.