Bílý dům se postavil na stranu Svatého stolce

24.5.2010 

Bílý dům se postavil na stranu zdravého rozumu a práva, když vyslovil podporu Svatému stolci před Nejvyšším soudem Spojených států, který posuzuje oprávněnost nároku vymáhat odškodnění od Vatikánu za delikty sexuálního zneužívání ze strany některých amerických kněží.

Nároku na odškodnění se domáhá advokát Anderson, jenž zastupuje oběti zneužívání, a k Nejvyššímu soudu USA jej podal odvolací soud v Oregonu. Jedná se o občansko-právní spor ohledně odškodného, které dobrovolně vyplácejí američtí biskupové obětem zneužívání a jejich advokátům. V těchto soudních procesech se tedy vůbec neposuzuje naplnění skutkové podstaty deliktu sexuálního zneužití, kterého se měli dopustit američtí kněží.

Advokát státního departmentu Spojených států v sobotu odpověděl na dotaz Nejvyššího soudu, zda je možné domáhat se odškodnění přímo od Vatikánu, neboť podle teze advokáta Andersona ?jsou kněží zaměstnanci Svatého stolce?. Tento nárok je odmítán poukazem na mezinárodní imunitu Svatého stolce. Nejvyšší soud USA proto požádal vládu USA, tedy Bílý dům, aby zaujal postoj k této věci. Stanovisko státního departmentu předložil Nejvyššímu soudu Neal Kumar Kaytal a praví se v něm, že ?je v zájmu Spojených států znovu zvážit úsudek odvolacího soudu v Oregonu, který se mýlí, když si přisuzuje pravomoc projednávat kauzy, týkající se Svatého stolce v souvislosti se sexuálním zneužitím, kterého se dopustil některý kněz?. Federální zákon stanoví, připomíná právní zástupce Bílého domu, že ?svrchované státy je možné volat k občanské zodpovědnosti pouze tehdy, je-li dokázáno, že skutek, který způsobil škodu ? v tomto případě sexuální zneužití ? byl důsledkem ?výkonu zaměstnání??.

V tomto bodě se tak právní kancelář prezidenta Obamy shoduje se stanoviskem, které předložil Nejvyššímu soudu právní zástupce Svatého stolce v USA Jefrey Lena. Ten ve svém stanovisku podal důkazy k námitce, podle níž vztahy kněží a Svatého stolce nelze považovat za ?zaměstnanecké vztahy?, ale jde v nich o ?náboženskou spolupráci?.

Celý spor u Nejvyššího soudu USA je nyní záležitostí devíti soudců, kteří se mají k celé věci do měsíce vyslovit.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.