Bruno Forte: Církev má bohatství jednoty

5.3.2004 

?Poslání. Cesta k trojiční vlasti: Církev sloužící?. To je téma dnešního rozjímání duchovních cvičení, které exercitátor mons. Bruno Forte předložil dnes dopoledne. Exercicie dnes dospěly do bodu, kterému se říká ?via unitiva?, cesta spojení, na níž se apoštolové proměnění Duchem Vzkříšeného a mající podíl na trinitárním životě, stávají základem církve lásky. ?Církev sloužící ? uvedl mons. Bruno Forte ? je povolaná v čase vyzařovat celé evangelium všem lidem, každému člověku?. Exercitátor ilustroval místo, kde se církev narodila a kde se vyjadřuje, Eucharistii:

?My žijeme ve světě, kde je hodně osamělosti. Ano, jsme všichni spolu, ale nejsme jedno. Církev má nesmírné bohatství, což je jednota, kterou nám daruje Kristus, apapé, které nám předává v eucharistii. To musíme ohlašovat světu?.

včera odpoledne exercitátor kromě jiného nastínil postavu apoštola Petra, ?rybáře lidí?, který daroval vlastní život za Ježíše. Poslechněme si některé myšlenky o tomto apoštolovi, které pronesl exercitátor před nástupcem sv. Petra:

?Také Petr má Izáka, kterého obětuje Bohu. Je to politický Mesiáš, osvoboditel, a Ježíš mu říká: Pryč ode mne, Satane, protože ty nemáš na mysli věci Boží, ale lidské. Rozhodl se bezpodmínečně důvěřovat, protože láska Boží ho přetváří ve skálu církve. Petr se naučil být ničím. To je škola víry: Ty začínáš chápat, když si uvědomuješ, že ty jsi nic a Ježíš je všechno?.

Další rozjímání teologa byla zaměřeno na Magnificat, zpěv nevěsty mesiánské svatby. ?Kantikum ? uzavřel exercitátor ? ukazuje Marii jako nevěstu na svatbě, na níž Věčný přišel uskutečnit úžasné věci své lásky?.

Jiří Sýkora

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.