Katolická církev v Turkmenistánu uznána státem

16.7.2010 

Katolická církev v Turkmenistánu byla konečně uznána státem. ?Je to pro nás velká radost a velká naděje?, reagoval v rozhovoru pro agenturu Fides otec Andrzej Madej, Oblát Panny Marie Neposkvrněné, představený Missio sui iuris v Turkmenistánu. Pro malou katolickou komunitu tohoto středoasijského státu ? čítá 100 členů ? a pro dějiny církve v zemi je to rozhodný krok. Představený misionářů obdržel v březnu tuto zprávu od turkmenského Ministerstva spravedlnosti a od vládní Rady pro náboženství.
Od nynějška zde tedy smí církev působit veřejně se všemi výhodami, které z toho plnou na právní i pastorační úrovni. V příštích dnech navštíví zemi apoštolský nuncius v Turecku a Turkmenistánu, mons. Antonio Lucibello, aby se setkal s představiteli Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva spravedlnosti. Ratifikuje dosažené pokroky a vyjádří spokojenost Svatého stolce.
Země bývalého Sovětského svazu má 5 miliónů obyvatel, z toho 90% jsou muslimové. Pokřtěných katolíků je tu 100, katechumenů 30 a mimo to je tu ještě skupiny ?sympatizantů s křesťanskou vírou?.
Jako v dalších zemích střední Asie i v Turkmenistánu probíhá takzvaná první evangelizace. Kostely, které tu kdysi byly, zničili sovětští revolucionáři. Doposud byly povolenými náboženskými společenstvími sunnitší muslimové a ruská pravoslavná církev. Katolická církev o oficiální registraci žádala už 13 let. Ministerstvo spravedlnosti tento návrh zamítalo s tím, že vůdce náboženské komunity musí být turkmenský občan.
?Nyní bychom chtěli požádat vládu, abychom v naší misii mohli postavit první kostel. Dosud jsme vybudovali kostel z ?živých kamenů?, nyní bychom chtěli vybudovat také chrám,? říká představený misionářů otec Andrej.
Turkmenští katolíci jsou převážně polského a německého původu a mši svatou slaví na nunciatuře v Ašchabadu a scházejí se v soukromých bytech. V zemi jsou dva kněží a jeden jáhen z kongregace Oblátů Panny Marie Neposkvrněné a není tu ani jedna řeholnice.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.