I když Církev trpí, je Církví radostnou

30.7.2010 

Jak jsme vás už informovali, Benedikt XVI. včera v předpremiéře zhlédl film německé produkce Bayerischer Rundfunk ?Pět let papeže Benedikta XVI.? Režisér Michael Mandlik zachytil nejdůležitější chvíle jeho pontifikátu od zvolení až do dneška. Promítání filmu byli přítomni také režisér Mandlik a producent Gerhard Fuchs. Benedikt XVI. jim po skončení filmu řekl:

?V tento okamžik mohu jedině poděkovat za tuto mimořádnou duchovní procházku, která mi umožnila znovu prožít a vidět rozhodující a vrcholné okamžiky oněch pěti let mé petrovské služby a života církve.
Mě osobně velmi dojalo vidět některé chvíle, zejména tu, v níž Pán na má ramena vložil petrovskou službu. Tíhu, kterou nikdo nemůže nést sám ze sebe, svými vlastními silami, může ji nést jen proto, že nás a mě nese Pán. Zdá se mi, že jsme v tomto filmu viděli bohatství života Církve, mnohost kultur, charismat, různých darů, které žijí uvnitř Církve, a to, jak v této mnohosti a velké různosti žije stále stejná, jediná Církev. Petrův primát má za úkol ukazovat viditelnou a konkrétní jednotu v konkrétní historické mnohosti, v současné, minulé, budoucí a věčné jednotě.
Viděli jsme, že také dnes, i když Církev hodně trpí, jak víme, je to stejně Církev radostná, není to Církev zastaralá. Viděli jsme Církev mladou a víru, která vytváří radost. Proto shledávám velmi zajímavou a krásnou myšlenku orámovat toto všechno Beethovenovou Devátou symfonií, Ódou na radost, která vyjadřuje, jak za celými dějinami je radost z našeho vykoupení.
Je také velmi pěkné, že film končí návštěvou u Matky Boží, která nás učí pokoře, poslušnosti a radosti z toho, že Bůh je s námi.
Srdečné ?Bůh vám zaplať?, drahý profesore Fuchsi, drahý pane Mandliku a všem vašim spolupracovníkům, za tuto krásnou chvíli, kterou jste nám připravili.?

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.