Zasedání biskupské synody pro Blízký východ se skončilo

23.10.2010 

Dnes byly ve Vatikánu ukončeny práce mimořádné synody pro Blízký východ a v neděli dopoledne se bude v bazilice sv. Petra za účasti všech synodálních otců konat závěrečná eucharistická liturgie, které bude předsedat Benedikt XVI.

Výsledkem zasedání biskupské synody jsou jednak Závěrečné poselství synodálních otců k Božímu lidu a potom vlastní závěrečné náměty, tzv. Propositiones, které slouží Svatému otci při sepsání posynodální apoštolské exhortace. Obvykle jsou Propositiones vyhrazeny pouze papeži. Ten však rozhodl o jejich zveřejnění, takže budou k dispozici všem. Dnes byly představeny žurnalistům v tiskovém středisku Svatého stolce. Závěrečných námětů je celkem 44. Jsou rozděleny do tří skupin, jež odrážejí témata diskutovaná synodálními otci během zasedání, která se všechna konala za účasti papeže.

Všechny okruhy diskutované na synodě odráží také Závěrečné poselství k Božímu lidu. Synodální otcové označují za ?historický zlom? současný blízkovýchodní kontext, ve kterém jsou všichni povoláni hlásat Kristovo poselství odvážně, opravdově a objektivně. Poselství se dotýká také politických kontextů Blízkého východu a připomíná místním vládám i mezinárodnímu společenství potřebu bránit právo na státní občanství, na svobodu svědomí a náboženského kultu. Pokud jde o řešení izraelsko-palestinského konfliktu synodální Poselství vyjadřuje přání existence dvou nezávislých států, odsuzuje jakékoli násilí a terorismus, rasismus a v souvislosti s tím odmítá zároveň antisemitismus, antikřesťanství a islamofobii. Budoucnost lidu Blízkého východu pak synodální otcové svěřují Matce Boží.

Generální relátor zasedání synody, koptský patriarcha Naguib shrnul význam synodu takto:

?Tato synoda nám dala příležitost mluvit o naší reálné situaci a vyjádřit zároveň naše naděje a naši vůli spolupracovat se všemi na dobru našich církví i jednotlivých našich společností.?

Zvláštní sekretář synody mons. Soueif zase zdůraznil význam mezináboženského dialogu:

?Je znakem svědectví lásky, evangelních a lidských hodnot. Jedině zachováváním duchovních a lidských hodnot: bratrství, respektu a svobody je možné vést dialog.?

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.