Solidarita se španělským lidem

14.3.2004 

Tváří v tvář barbarským zločinům zůstává člověk téměř bez sebe

1. Stránka evangelia, kterou nám liturgie předkládá tuto neděli, se odvolává na dvě tragické události, k nimž došlo v Ježíšově době: krvavé potlačení jednoho vzbouření a zřícení věže v Siloe na kolemjdoucí lidi (srov. Lk 13,1-9). To nás přivádí k aktuálním událostem našich dní, poznamenaných bohužel opakujícími se zprávami o násilích a smrti.

Již minulou neděli jsem narážel na ohniska války a teroristických útoků, jež potřísňují krví různé části světa. Minulý čtvrtek pak došlo k dramatickému atentátu v Madridu, který si vyžádal 200 obětí na životech a přes tisíc zraněných. Úděsný zločin otřásl světovým veřejným míněním. Tváří v tvář takovým barbarským zločinům zůstává člověk téměř bez sebe a ptá se, jak může lidský duch dospět tak daleko, že vymyslí a naplánuje tak ohavné a zavrženíhodné zločiny.

2. Znovu zdůrazňuji naprosté odsouzení podobných neospravedlnitelných aktů, ještě jednou vyjadřuji svou účast na bolesti rodinných příslušníků obětí a svou blízkost zraněným a jejich příbuzným.

V celém světě mělo pohnutý ohlas hromadné svědectví solidarity, která se minulý pátek zvedla ve všech částech Španělska za účasti politických představitelů z celé Evropy. A právě opírajíce se o svorné přispění všech zdravých sil světadílu můžeme hledět s důvěrou vpřed a doufat v lepší budoucnost. Především ale ti, kteří věří v Boha, Stvořitele a Otce všech lidí, musí se cítit angažováni a pracovat na budování bratrštějšího a solidárnějšího světa, navzdory obtížím a překážkám, na které se možná narazí na této nutné a neodkladné cestě.

3. Mateřským rukám Marie Panny milosrdenství svěřme zvláště oběti úděsného teroristického atentátu v Madridu. Prosme ji, aby chránila drahý španělský národ a bděla nad ním, nad Evropou a nad celým světem.

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.