Povolání katolických periodik: sloužit s odvahou pravdě

26.11.2010 

Zvláštním úkolem katolicismem inspirovaných periodik je hlásat Radostnou zvěst skrze podání faktů o životě křesťanských komunit a charakteristiku reálných situací, v nichž působí. Benedikt XVI. to řekl při dnešní audienci členů Italské federace katolických týdeníků. ?Tak jako malé množství kvasu promíchaného s moukou dovolí vyrůst těstu, pokračoval, tak církev svou přítomností ve společnosti dává růst a dozrávat tomu, co je pravé, dobré a krásné. Vaším úkolem je podávat zprávy o tomto jejím působením, které šíří a upevňuje to, co je autenticky lidské a co přináší dnešnímu člověku poselství pravdy a naděje Pána Ježíše.? Jste povolání ?sloužit s odvahou pravdě ? dodal papež ? napomáhat tomu, aby veřejnému mínění vidělo a četlo skutečnost z evangelijní perspektivy. Jde o to předkládat důvody víry, které sahají za jakoukoliv ideologickou vizi a mají plné právo na své místo ve veřejné debatě.? Benedikt XVI. vybízí katolická periodika, aby názory prezentované na jejich stránkách odrážely katolické postoje ve všech etických a sociálních otázkách. Vybízí zároveň, aby působila jako nástroje autentického dialogu mezi různými sociálními složkami společnosti a nabízela platformu ke konfrontaci různých názorů. Tak dostojíte jak úkolu informovat, tak ?nenahraditelné formační funkci? a výchově svědomí kritického a křesťanského zároveň ? řekl papež v promluvě k Italské federaci katolických týdeníků.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.