Apoštolská Penitenzierie organizuje studijní týden

20.3.2004 

Studijní týden o svátosti pokání, se zvláštním zřetelem na zpovídání. Tomu se věnuje kurz na téma ?Foro interno?, který od 22. do 27. března bude probíhat ve Vatikánu z podnětu Apoštolské Penitenzierie. Přednáškám, které jsou zaměřené na morální a kanonická témata a na pastorální úlohu vysluhovatelů svátosti smíření, předsedá kardinál James Stafford, který vede jediný vatikánský úřad, který jako Tribunál milosti a milosrdenství přímo zastává duchovní službu. Kromě přímého vysluhování svátosti smíření, včetně udělování odpustků, se bude hovořit také o komplikovaných a delikátních případech podřízených soudu církve a bude také prostor k obsáhlé diskusi, kdy na otázky bude odpovídat teolog Penitenzierie, jezuita Ivan Fuček, emeritní profesor Gregoriánské university.

Jiří Sýkora

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.