Zvolen nový patriarcha Antiochie

15.3.2011 

Maronitská církev má nové vedení. Do jejího čela byl synodem maronitských biskupů zvolen mons. Béchara Raï, biskup Jbeil-Byblosu. Jako 77. patriarcha Antiochie a celého Východu nahradil devadesátiletého kardinála Nasrallaha Boutrose Sfeira. Nový patriarcha Béchara Raï má 71 let. Na kněze byl vysvěcen v roce 1967 a na biskupa v roce 1986. V letech 1967 až 1975 byl také vedoucím arabské sekce Vatikánského rozhlasu.

Maronitská církev má v současnosti asi tři miliony věřících, z toho dvě třetiny žijí v diaspoře, především v Jordánsku, Izraeli, Palestině, Egyptě, Sýrii a na Kypru. Je strukturovaná do 23 diecézí a dvou vikariátů v Libanonu a v dalších částech světa. Nemálo maronitů žije také v Argentině, Brazílii, Mexiku, Spojených státech amerických a v Kanadě.
Kořeny Maronitské církve sahají ke klášteru svatého Marona v Sýrii. V pátém století se malá syrská mnišská komunita uchýlila do libanonských hor, aby uprchla před pronásledováním monofyzitů, tedy heretiků, kteří tvrdili, že Kristus má pouze božskou přirozenost nikoli i lidskou. Křížové výpravy umožnily maronitům, aby se v roce 1182 sjednotili s Římem. Maronitská církev je jedinou východní katolickou církví, které nevznikla oddělením se z církve pravoslavné.

Markéta Šindelářová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.