Benedikt XVI. k židovské delegaci: Společně dosvědčovat transcendenci

12.5.2011 

Podporu katolicko-židovskému dialogu vyjádřil papež na setkání s delegací B´nai B´rith International. Představitelé této nejstarší mezinárodní židovské organizace, založené v roce 1843 v USA, navštívili v těchto dnech Vatikán. Tato organizace, která udržuje dlouhodobě dobré kontakty se Svatým stolcem, se účastnila zasedání Mezinárodní katolicko-židovské komise, které se konalo před několika měsíci (27.února-2.března) v Paříži u příležitosti 40. výročí ustanovení této komise, jež je výrazem spolupráce vatikánské komise pro náboženské vztahy s judaismem při Papežské radě pro jednotu křesťanů a Mezinárodní židovské komise náboženských konzultací.

Je třeba uznat, že to, co se podařilo během posledních 40 let, - řekl Benedikt XVI.je velkým darem Boha i důvodem k upřímné vděčnosti Tomu, který svou nekonečnou a věčnou moudrostí řídí naše kroky. Je mnoho způsobů, jak židé i křesťané mohou podle vůle Všemohoucího spolupracovat na zlepšování světa pro dobro lidstva. Myslím především na konkrétní charitativní díla a také na službu chudým a těm, co se ocitli v nouzi. Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou můžeme konat společně, je vydávat společné svědectví naší hluboké víře v to, že každý člověk je stvořen k obrazu Božímu a proto má nezničitelnou důstojnost. Toto přesvědčení je nejjistějším základem všech snah, vyvíjených na obranu nezadatelných práv každé lidské bytosti.

Papež připomněl, že před třemi měsíci v Paříži katolíci a židé vyjádřili touhu čelit obrovským výzvám, před nimiž stojí naše komunity v rychle se měnícím světě. Navázal také na setkání představitelů Apoštolského stolce a Vrchního rabinátu státu Izrael, které se konalo koncem března v Jeruzalémě. Zdůraznil přitom potřebu podporovat a správně chápat roli náboženství v životě dnešní společnosti a také korigovat neúplný - a na pozemský horizont omezovaný - pohled na lidskou osobu a lidské soužití. „Život a práce všech věřících by měli být nepřetržitým svědectvím vydávaným transcedenci a Boží Prozřetelnosti přítomné v dějinách“ – řekl Benedikt XVI.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.