Univerzita je místem naděje

28.6.2011 

Úřad vysokoškolské pastorace římského vikariátu pod záštitou italského Ministerstva školství, Evropské komise, města i regionu již poosmé uspořádal mezinárodní setkání univerzitních profesorů. Jeho letošní název zněl: Univerzita – výzva a budoucnost vědění – dialog víry a rozumu (pro bližší informace www.university2000.org) a přijely na něj na čtyři stovky pedagogů z celého světa.

Konference se za Českou republiku zúčastnili Otec Josef Stuchlý, SJ, národní koordinátor pro pastoraci vysokoškoláků, a Lenka Češková, nastupující předsedkyně Vysokoškolského katolického hnutí Brno. V rozhovoru pro českou sekci Vatikánského rozhlasu přiblížili kontext vzniku těchto sympozií a jeho aktuální program. Nosnými pilíři letošní konference se staly čtyři tematické okruhy, na nichž zároveň spočívá i vědecký výzkum – krása, spravedlnost, dobro a pravda. Během třídenního jednání se k dané problematice vyjadřovali akademikové ze státních i katolických univerzit, ale i politici a církevní autority. Starosta města Říma univerzity označil za nositelky naděje, pro zástupce z Afriky je akademická půda synonymem míru a pokoje. Pohled odjinud tak byl pro naše zástupce v lecčems zajímavý a ocenili v první řadě lidský přínos takovýchto setkávání.

Jak uvedl Otec Stuchlý, křesťanství může dnešní akademické obci prospět svou snahou o celistvé pohlížení na lidskou osobnost, která má svůj sociální, duchovní i náboženský rozměr, a úsilím o širší vědecký a kulturní záběr oproti převládající úzké specializaci. Vyzdvihl dále nutnost formace, která se musí týkat jak studentů, tak „formátorů“, tj. vysokoškolských kaplanů. Na závěr poukázal na skutečnost, že po období studentské revolty a snahy o samostatné vedení univerzitních společenství na počátku 90.let, je dnešní generace katolických studentů formována diecézními centry mládeže, vrací se k tradičním hodnotám, respektuje autoritu biskupa, a vyžaduje tudíž kvalitní duchovní vedení.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.