Umlčování věřících v morálních otázkách je projevem náboženské netolerance

6.4.2004 

?Všeobecné právo na náboženskou svobodu je nezbytnou podmínkou dialogu a spolupráce v úsilí o mír? ? uvedl reprezentant Svatého stolce, arcibiskup Silvano Tomasi, na 60. zasedání Komise OSN pro lidská práva. Vatikánský diplomat zdůraznil, že je nutné, aby se všechna vyznání distancovala od skupin, které se pod záminkou náboženství dopouštějí násilí.

Arcibiskup Tomasi připomněl, že právo na náboženskou svobodu je jak v privátním tak i institucionálním rozměru zapsané ve Všeobecné Deklaraci lidských práv. Upozornil také na nový fenomén některých nevládních organizací, které často beztrestně diskriminují a pronásledují náboženské menšiny. Připomněl akce jako je zapalování míst kultu nebo hřbitovů, zastrašování nebo dokonce vraždy věřících. Zvláštním případem porušování svobody svědomí je znemožňování volby nebo změny vyznání.

Vatikánský představitel poukázal na roli Komise pro lidská práva při OSN. Jejím úkolem je bránit věřící před diskriminací a útoky, zajistit jim právní ochranu a nápravu křivd. Arcibiskup Tomasi zmínil také další z nových forem náboženské netolerance. Spočívá v upírání práva vyjádřit se k otázkám, které jsou v rozporu s morálními a náboženskými zásadami, církvím a věřícím lidem.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.