Novodobí otroci jsou často děti

23.8.2011 

Organizace Spojených národů vyhlásila dnešek mezinárodním dnem, připomínajícím obchod s otroky a jeho zrušení. V noci z 22. na 23. srpna 1791 totiž začalo ve španělské kolonii San Domingo, dnešním Haiti, velké povstání otroků, kteří se zmocnili celého ostrova a vyhlásili nezávislost. Tento protest vedl k pozdějšímu zrušení otroctví a zaoceánského obchodu s otroky. V mnoha částech světa však novodobé otroctví přetrvává i nadále, podle odhadů OSN se týká až dvou milionů lidí, donucených k prostituci, žebrání, ilegální a nucené práci. Současnými, převážně sexuálními otroky jsou často nezletilí – pouze v Itálii je podle zprávy, publikované asociací Save the Children takto zneužíváno až dva tisíce mladistvých. Jejich počet však může být i trojnásobný, protože pracovníkům organizace se nedaří naplno podchytit skrytou prostituci v klubech, masážních centrech a bytech. Podle sociálních operátorů Save the Children je tento jev alarmující, neboť nezletilí se tak podílí na celkové prostituci až deseti procenty. Navíc jsou tyto utajené oběti téměř nedosažitelné a je tudíž nelehké jim poskytnou pomoc.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.