Kumránské rukopisy na internetu

1.10.2011 

Rukopisy od Mrtvého moře, které obsahují mimo jiných jedinečných pramenů, také nejstarší dochované části několika biblických knih, budou přístupné na internetu díky iniciativě Izraelského muzea v Jeruzalémě, které jejich originály uchovává: http://dss.collections.imj.org.il O digitalizaci těchto textů nedozírné hodnoty se postarala firma Google. Zatím je možné konzultovat prvních pět svitků, mezi nimiž vyčnívá zejména kniha proroka Izaiáše takřka v celém rozsahu (66 kapitol). Její přepis byl pořízen ve 3.-2. století před Kristem. Díky moderní technologii si tak každý může na internetu zobrazit tyto prastaré texty i jako obrázky s vysokým rozlišením a spatřit i prvky, které nejsou rozeznatelné prostým okem. Každý rukopis lze zkoumat podle sloupce, kapitoly či verše a připojen je jejich překlad do angličtiny. Rukopisy od Mrtvého moře byly objevovány postupně od roku 1947 až do počátku padesátých let v jeskyních Kumránu nedaleko Mrtvého moře. Svitky zde zůstaly po náboženské komunitě tzv. esénů, kteří je zde ukryli kolem roku 60 n.l. když utíkali před Římany, a jsou psány převážně hebrejsky, ale i aramejsky a řecky. Kumránské rukopisy, jejichž český překlad pod názvem Rukopisy od Mrtvého moře vyšel před čtyřmi roky, představují základní pramen pro studium dějin judaismu, ale také počátků křesťanství.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.