Benedikt XVI. přijal poutníky syrsko-malabarského ritu

17.10.2011 

Svatý otec dnes přijal asi tři sta indických katolíků, členů syrsko-malabarské církve, v čele s jejich arcibiskupem Georgem Alencherrym. K syrsko-malabarské církvi se v indickém státě Kerala hlásí zhruba tři a půl milionu věřících. Svůj původ odvozuje od hlásání apoštola Tomáše na asijském kontinentě v prvním století po Kristu. Jméno církve se odvozuje od regionu Malabra na západním pobřeží Indie a od jejího východosyrského bohoslužebného ritu.

Návštěva nového arcibiskupa syrsko-malabarské církve se uskutečňuje krátce po jeho zvolení. Jak poznamenal Svatý otec, je to výmluvné znamení hierarchického společenství, které arcibiskup Alencherry formálně stvrdil svou nedávnou žádostí o potvrzení svého jmenování. Alencherrův předchůdce, kard. Varkey Vithayathil (zemřel 1.4.2011) byl ještě jmenován papežem; od roku 2004 však dal Jan Pavel II. syrsko-malabarské církvi právo si svého vrchního arcibiskupa volit - papež pak zvoleného pouze potvrdí.

Svatý otec připomněl příklad dvou patronů syrsko-malabarské církve. Jsou jimi svatá Alfonsa Muttathupadathu, kanonizovaná Benediktem XVI. v roce 2008, a bl. Kuriakose Elias Chavara, beatifikovaný bl. Janem Pavlem II. při jeho návštěvě indického státu Kerala před dvaceti pěti lety. Zdůraznil, že tato katolická komunita se v Indii těší velké úctě zejména díky své činnosti na poli vzdělání a charitativní péče. Vyzval přítomné, aby nepolevovali ve svém úsilí navzdory nedůvěře a násilnostem radikálních fanatiků a aby se snažili o uchování míru a harmonie v zemi prostřednictvím spolupráce se všemi lidmi dobré vůle různých vyznání. Vybídl indické katolíky k podpoře rodiny, kvality katolického školství, pastorační práce s mládeží a formace, vedoucí ke zrodu řeholních a kněžských povolání. Připomněl církvi, aby nezapomínala na své členy, kteří z Indie odešli do zahraničí, a aby je podporovala svou pastorační iniciativou. V závěru svého proslovu Svatý otec upozornil na důležitost spolupráce s katolickými biskupy a rovněž s pastýři jiných ritů.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.